Home » 2014

Jaar Archief: 2014

Mijn droomvlucht

 Ik sta op de koude tegels van het vliegveld

Voel de gure wind door mijn haren blazen

Mijn eigen luchtvaart maatschappij ontstaat

als een verwarmende ochtendzon

die achter de horizon opkomt

Mijn handen trillen

Mijn ogen lezen

de lichtgroene, donkerblauwe, felgele en bloedrode letters:

AMS AIRWAYS

Mijn oren vangen het geruis van motoren op

Een vliegtuig wat naar de wolken vertrekt

Ik voel me geweldig!

Mijn ouders groeten mij

En zien de vreugdige blik in mijn ogen

Met mijn ijzeren schaar

knip ik het rode lint door

Gejoel, gelach

Dan stappen we met zijn allen

in mijn nieuwste vliegtuig

waarna we op weg gaan

naar de droom van mijn leven

Ik voel me geweldig!

max

Max Zuidinga (2e prijs)

Fons Vitae Lyceum

Oud leerling van BS Het Gein

 

Kerst- en nieuwjaarswens

Wij wensen jullie een kerst vol vrede en een jaar zonder verdriet of tegenslag.

Mogen de dagen, weken, maanden gevuld zijn met liefde en een lach. Dat vrede jullie deel mag zijn.

Voorspoed, liefde, harmonie.

Mogen uren, dagen, maanden worden tot een symfonie.

2014 3 kerst rs

Team BS Het Gein

Denkt u eraan

Donderdag 18 en vrijdag 19 december zijn de kinderen ’s middags vrij!

Het einde van het jaar nadert…

Dit betekent dat wij met behulp van een aantal ouders de school weer omgetoverd hebben in kerstsfeer. Mede namens de kinderen hiervoor bedankt.

Volgende week is op donderdag het kerstdiner.

En is er ook weer het optreden van het kerstkoor van de school, dit begint om 16.40 uur

Komt u ook luisteren  onder het genot van het een bekertje warme chocomel of gluhwein?

kerst 2014 ov

Tijdens het diner kunt u uiteraard ook een bekertje chocomel en gluhwein komen halen.

Bij goed weer staan wij net als vorig jaar buiten, mocht het weer ons in de steek laten dan kunt u binnen een glaasje drinken.

De feestcommissie

Tot de 18e!

Kerstkoor Het Gein

Het is weer zover. Op 18 december is er op Het Gein weer het traditionele kerstdiner. We starten om 17.00 uur.

groepen 1 t/m 4 tot 18.15u. U kunt dan uw kind ophalen.

groepen 5 t/m 8 tot 18.30u. U kunt dan uw kind ophalen.

 

Zoals u wellicht weet beginnen we de avond met het kerstkoor. Ongeveer 60 leerlingen van de groep 6,7 & 8 zijn, op dit moment, druk bezig met het inoefenen van een aantal kerstliedjes.

Het kerstkoor zal op 18 december om 16.40 uur de kerstliedjes zingen. Bij droog weer op het schoolplein van de bovenbouw. Bij regenachtig weer zullen ze u toezingen in de hal. Wij hopen dat u met grote getale komt luisteren.

Alleen de kinderen (ouders) die in het koor zingen kunnen hun eten om 16.25 uur in hun eigen klas brengen. De andere kinderen weten wanneer ze hun eten in de klas kunnen afleveren. Dit wordt met de betreffende leerkracht van uw kind afgesproken.

2014 kerstkoor

Wij hopen dat u weer met zijn allen komt luisteren.

Ilse Oomen

 

Het stedelijk toelatingsbeleid, voor ouders waarvan het kind voor het eerst in 2015-2016 naar de basisschool gaat.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 geldt in Amsterdam een nieuw toelatingsbeleid voor (bijna) alle basisscholen. Dit toelatingsbeleid is van toepassing voor alle kinderen geboren op of na 1 juli 2011 en die in het schooljaar 2015-2016 voor het eerst naar de basisschool gaan.

De meeste ouders zullen al een informatiebrief hierover van de gemeente ontvangen hebben. Dit wordt het stedelijk toelatingsbeleid genoemd.

 

Ouders die al kinderen bij ons op school hebben en een jonger broertje of zusje gaan aanmelden volgens het nieuwe toelatingsbeleid kunnen we geruststellen. Deze kinderen kunnen we plaatsen volgens de voorrangscriteria.

Op de website van het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid, www.amsterdam.nl/schoolwijzer, veel gestelde vragen, staat heel duidelijk vermeld:

“Wat zijn de voorrangscriteria die gebruikt worden?”

De voorrangscriteria worden in onderstaande volgorde bij de plaatsing toegepast:

  1. Een kind heeft een ouder broertje/zusje op school (op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt);
  2. Een kind heeft een VVE(vroeg voorschoolse educatie)-indicatie én gaat naar de, bij de eerste voorkeursschool behorende, voorschool én woont in het voorrangsgebied van de school;  b. Een kind heeft een bewijs van inschrijving op een Integraal Kind Centrum (IKC) én gaat naar het, bij de eerste voorkeursschool behorende, IKC én woont in het voorrangsgebied van de school;
  3. Een ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  4. Het kind woont in het voorrangsgebied van de school.”

 

Tot wanneer kunt u aanmelden?

 

U kunt zich aanmelden d.m.v. het speciale aanmeldingsformulier, dat u van de gemeente ontvangt, bij de school van uw eerste voorkeur. De school voert de gegevens in op een speciale website.

 

Per schooljaar zijn er drie plaatsingsmomenten. Voor kinderen die te maken krijgen met het stedelijk toelatingsbeleid gelden de volgende sluitingsdata:

Geboren tussen 1 juli 2011 en 31 december 2011:              10 maart 2015;

Geboren tussen 1 januari 2012 en 30 april 2012:              01 juni 2015;

Geboren tussen 1 mei 2012 en 31 augustus 2012:             01 november 2015.

Binnen twee weken na bovenstaande sluitingsdata krijgt u te horen van de basisschool of uw kind geplaatst is op de school van uw eerste voorkeur.

 

We willen u vriendelijk vragen de aanmelding altijd via het aanmeldformulier van de gemeente te doen. Ook ouders die al een kind of kinderen bij ons op school hebben.

Als u dit heeft ontvangen, kunt u dit bij ons, ingevuld en ondertekend inleveren. U ontvangt daarna van ons een afschrift van verwerking als bewijs van aanmelding. Zo kunt u altijd controleren of de ingevoerde gegevens juist zijn.

 

De komende tijd zal er nog veel meer informatie beschikbaar komen.

We houden u op de hoogte. Bovenstaande voorrangscriteria zijn alleen van toepassing als er een wachtlijst zou zijn voor onze school.

 

De directie

Inspectiebezoek

Zoals eerder in de nieuwsbrief aangekondigd, heeft onze school op 11 november inspectiebezoek gehad. De 2 inspecteurs hebben de groepen 1 t/m 8 bezocht. Ze waren erg tevreden over onze leerkrachten. Onze leeropbrengsten (resultaten halfjaarlijkse citotoetsen en cito eindtoets) zijn voldoende. Verder is er gekeken naar onze zorg, waarbij onder andere gekeken werd naar de zorg voor leerlingen met specifieke behoeftes. Er zijn gesprekken geweest met leerlingen, leerkrachten, de intern begeleiders (IB-er) en de directie. Het Gein is goed op weg voor wat betreft scholingstrajecten/plannen en moet deze weg vervolgen om tot verdere ontwikkeling van de zorgstructuur te komen. Binnenkort ontvangen we het inspectierapport. We zullen het rapport aandachtig bestuderen en zullen als dat wenselijk is hierop reageren. Zodra het rapport formeel is, zullen wij u op de hoogte stellen van de bevindingen van de inspectie.

Met vriendelijke groet,

Richard

Opruimochtend en versieravond kerst maandag 8 december

Op maandagochtend 8 december gaan we om half negen de Sint versieringen opruimen.

Komt u meehelpen?

Maandagavond om half acht starten we met het versieren van de school voor de kerst.

Komt u meehelpen?

Alvast onze dank!

De feestcommissie

 

Aankomst Sinterklaas op 5 december

Beste ouders,

Sint zal rondom de klok van half negen Het Gein bezoeken.

Bent u op tijd?

De Sint opstelling:
Zie de ruwe tekening.

plattegrond Sint

We verzoeken ouders achter het lint te blijven.

We wensen iedereen een hele fijne dag. Denk u eraan! De kinderen zijn ’s middags vrij!

 

 

Van de feestcommissie

Gisteravond was het op school weer gezellig druk,

ouders aan het inpakken, schilderen of op een kruk.

Om het mooi te maken voor de kinderen en de Goedheiligman,

er is nu zelfs een plek waar je de Pieten pimpen kan.

Dat er zoveel hulpouders zijn vindt de Sint fijn,

dus komt hij met een gerust hart binnenkort naar Het Gein!!

 

Alle ouders die geholpen hebben heel hartelijk dank. Wij hopen u ook op maandag 8 december te zien op de Kerst versieravond.

Bent u niet geweest??? Niet getreurd, u kunt het goedmaken door er bij de Kerst versieravond bij te zijn.

Het is altijd heel gezellig en een mooie gelegenheid om andere ouders te ontmoeten.

De feestcommissie

sint 2014

Ook namens de school wil ik de ouders en leerkrachten bedanken voor hun inzet!

Richard

Op donderdag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Wat zullen ze op vrijdag vinden?