Home » 2014 » november

Maand Archief: november 2014

Van de feestcommissie

Gisteravond was het op school weer gezellig druk,

ouders aan het inpakken, schilderen of op een kruk.

Om het mooi te maken voor de kinderen en de Goedheiligman,

er is nu zelfs een plek waar je de Pieten pimpen kan.

Dat er zoveel hulpouders zijn vindt de Sint fijn,

dus komt hij met een gerust hart binnenkort naar Het Gein!!

 

Alle ouders die geholpen hebben heel hartelijk dank. Wij hopen u ook op maandag 8 december te zien op de Kerst versieravond.

Bent u niet geweest??? Niet getreurd, u kunt het goedmaken door er bij de Kerst versieravond bij te zijn.

Het is altijd heel gezellig en een mooie gelegenheid om andere ouders te ontmoeten.

De feestcommissie

sint 2014

Ook namens de school wil ik de ouders en leerkrachten bedanken voor hun inzet!

Richard

Op donderdag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Wat zullen ze op vrijdag vinden?

AMC

Beste ouders,

Inmiddels hebben een aantal ouders hun kind aangemeld voor het onderzoek van het AMC naar de late gevolgen van vroeggeboorte. Hartelijk dank voor uw aanmelding!

De onderzoekers zullen binnenkort met de leerkracht gaan overleggen wanneer de kinderen de testen kunnen doen; de leerkracht zal dit met ouders bespreken.

Mocht u uw kind nog niet aangemeld hebben, maar wel geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich nog aanmelden door het antwoordformulier aan de leerkracht van uw kind te geven óf uw kind aan te melden bij Richard Schuiling.

We zouden namelijk graag nog meer kinderen die niet te vroeg geboren waren opnemen in ons onderzoek!

 

Kort samengevat houdt het onderzoek in dat de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen die in het AMC teruggezien worden op 5 en 6 jaar vergeleken zal worden met de ontwikkeling van leeftijdgenoten die niet te vroeg geboren waren. De kinderen zullen vergeleken worden op het gebeid van aandacht, geheugen, taalontwikkeling, maar ook op oog-hand coördinatie en motoriek.

Wij zijn op zoek naar kinderen geboren met een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken en een geboortegewicht van meer dan 2500 gram, én de leeftijd van 5 jaar.

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de projectleider van het onderzoek, Mw. Cornelieke Aarnoudse-Moens (020 – 56 61088 of c.aarnoudse-moens@amc.uva.nl)

 

Met vriendelijke groet,

Cornelieke Aarnoudse-Moens

 

De verrijkingsklas

Vorig schooljaar zijn De Regenboog en Het Gein samen gestart met een Verrijkingsklas (pilot), voor kinderen die een extra uitdaging nodig hebben naast het reguliere extra aanbod in de klas. De eerste groep kinderen sluit eind november het eerste blok af. Er is met de kinderen hard gewerkt aan allerlei vaardigheden en zij hebben er veel geleerd. In januari kunnen we starten met een nieuwe groep leerlingen.

De verrijkingsklas is bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8 die meer- of hoogbegaafd zijn en daardoor andere onderwijsbehoeften kunnen hebben. In de verrijkingsklas wordt de mogelijkheid geboden om aan deze andere behoeften tegemoet te komen. Te denken valt aan de volgende zaken:

  • Uitdagende opdrachten krijgen die in eerste instantie (te) moeilijk lijken te zijn.
  • Contact hebben met kinderen met een vergelijkbare ontwikkeling en behoefte.
  • Uitdaging en ontwikkeling op hun niveau.
  • Inzicht krijgen in hun eigen leren en denken.

 

Mocht u denken dat uw kind baat zou hebben bij deelname aan de verrijkingsklas, kunt u dat kenbaar maken aan de leerkracht van uw kind, of aan de intern begeleider (Mildred Hidding, m.hidding@hetgein.nl ).

Om te bepalen of kinderen in aanmerking komen voor deze klas maken we gebruik van een screeningsinstrument, dat ingevuld wordt door de ouders en door de leerkracht. Op basis van deze informatie van ouders en leerkrachten bepalen de scholen (Het Gein en De Regenboog) in overleg welke leerlingen in deze pilotgroep geplaatst kunnen worden.

Mochten er meer kinderen zijn die in aanmerking komen dan er plaatsen beschikbaar zijn (6 per school), zullen de kinderen die niet in deze groep geplaatst kunnen worden, in de volgende periode na de zomervakantie aan bod komen.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van Het Gein

Het team van De Regenboog

Bijna de laatste nieuwsbrief op papier en onze nieuwe website!

De nieuwsbrief na 1 januari: helemaal digitaal.

De nieuwsbrieven kunt u teruglezen via onze website: www.hetgein.nl

Ouders die dit graag willen, kunnen de papieren versie blijven ontvangen.

 

Al het nieuws staat actueel op onze website. Het nieuws van die week wordt verzameld in de nieuwsbrief. Op vrijdag krijgt u deze dan toegestuurd.

 

U kunt zich via onze nieuwe website abonneren op de nieuwsbrief. Vul op de website linksonder uw naam en mailadres in en meldt u aan.

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT

sint 2014dat betekent dat Sinterklaas ook weer naar onze school komt met met zijn Pieten.

Op donderdag 20 november zullen wij de school weer mooi versieren voor de Sint en zijn gevolg. Komt u ook helpen? Hoe meer mensen, hoe gezelliger en hoe mooier de school wordt versierd, uiteraard onder het genot van een kopje koffie/thee en een koekje. Heeft u nog kleine lege doosjes (naast de eierendozen die wij nog steeds zoeken) kunt u die dan meenemen. Mocht u onverhoopt echt niet kunnen dan kunt u de doosjes inleveren bij de leerkracht

Wij zien u dan ook graag op donderdag 20 november om 19.30 uur in de hal.

Tot dan!!!

De Feestcommissie

 

P.S.

Zet u ook vast de versieravond in de agenda, deze is op maandag 8 december vanaf 19.30 uur!!

HEEFT U HET AL IN DE AGENDA STAAN???

Op donderdag 20 november is het nl. weer zover, dan is er in de school de gezellige Sintversieravond!!

Onder het genot van een kopje koffie/thee en een koekje wordt de school weer helemaal omgetoverd voor het Sinterklaasfeest.

De Sint en Pieten zijn altijd onder de indruk van onze mooie versierde school en de reactie van de kinderen is geweldig.

Helpt u ook mee? Wij zien u graag op donderdag 20 november om 19.30 uur in de hal.

 

Tot dan!!!

De Feestcommissie

PS,

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar eierendozen, hoe meer hoe beter (in te leveren bij de leerkracht)!

12e editie van Het Nationaal Schoolontbijt

Het educatieve ontbijtevenement waarbij deze week een half miljoen kinderen op zo’n 2.500 basisscholen samen ontbijten.

ontbijt 3ontbijt 2

ontbijt 1

Bijna de laatste nieuwsbrief op papier en onze nieuwe website!

We gaan binnenkort de nieuwsbrief alleen nog maar digitaal verspreiden. Dit heeft alles te maken met de kosten én met de milieuaspecten: het spaart papier en inkt. Vanaf 1 januari 2015 zal er geen papieren nieuwsbrief meer aan uw kind worden meegegeven. Mocht u tóch graag de papieren versie blijven ontvangen dan kunt u die bij de school ophalen of via uw kind laten meenemen naar huis.

De nieuwsbrief na 1 januari: helemaal digitaal.

De nieuwsbrieven kunt u teruglezen via onze website: www.hetgein.nl

Ouders die dit graag willen, kunnen de papieren versie blijven ontvangen.

 

Al het nieuws staat actueel op onze website. Het nieuws van die week wordt verzameld in de nieuwsbrief. Op vrijdag krijgt u deze dan toegestuurd.

U kunt zich via onze nieuwe website abonneren op de nieuwsbrief. Vul op de website links onder uw naam en mailadres in en meldt u aan.

 

Met dank aan Rogier die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

Inspectie bezoek BS Het Gein

De inspectie van het onderwijs zal in november 2014 een bezoek brengen aan BS Het Gein. Iedere vier jaar krijgt een basisschool in Nederland inspectiebezoek en wordt het zogenaamde basisarrangement vastgesteld. Bij ons is het vier jaar geleden dat we inspectiebezoek hebben gehad.

Wat wordt er onderzocht:

De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden:

 • De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.
 • De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg.
 • De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.
 • Wet en regelgeving.

Het is voor de school toch altijd een spannende periode hoe we worden beoordeeld. We houden u op de hoogte.

Richard