Home » 2015

Jaar Archief: 2015

Wijziging in beleid groepen 1/2

Beste ouders/ verzorgers,                                                                                                        18-12-2015, A’dam.

In de nieuwsbrief d.d. 28-08-2015 stond vermeld dat de schooldag van de groepen 1/2 ging veranderen. Van 8.30-8.40 uur was er in elke groep de mogelijkheid om met uw kind een boekje te lezen. De leerdoelen waren:

  1. Het bevorderen van de taalontwikkeling van de kinderen.
  2. Het bevorderen van het leesplezier van de kinderen.

Daarnaast wezen wij erop dat hierdoor de betrokkenheid van de ouders bij de gang van zaken op school, in het bijzonder in de kleutergroepen, zou worden verhoogd.

N.a.v. de evaluatie, met de leerkrachten van de groepen 1 / 2 en de directie, is het besluit genomen om met het bovenstaande te gaan stoppen. We moeten toegeven dat bovengenoemde leerdoelen slechts gedeeltelijk haalbaar blijken te zijn en de effectieve leertijd vanaf 8.30 uur niet voldoende wordt benut.

Wij kregen ook al van meerdere ouders het geluid te horen dat het soms best druk in de klas was, dat kinderen die alleen in de klas komen niet altijd een boekje gingen lezen. Zelf zien wij, de directie én leerkrachten, dat ouders regelmatig na 8.30 uur nog binnenkomen.

Met ingang van 04-01-2016 wordt het volgende van u verwacht:

◾Om 8.20 uur gaat de deur van de school open en kunt u uw kind in de klas brengen. U gaat een boekje lezen met uw kind. Voor mededelingen kunt u op dat moment terecht bij de leerkracht. Mochten er toch nog zaken zijn die u als ouder met de leerkracht wilt bespreken, dan maakt u een afspraak (na schooltijd).

◾Om 8.30 uur gaat de deur van de klas dicht. De leerkracht noteert op dat moment de kinderen die (nog niet) aanwezig zijn. Kinderen die na 8.30 uur de klas in komen worden als “te laat” geregistreerd. Dit is tevens het moment dat de lesdag start.

Bedankt voor uw medewerking.

Hele fijne feestdagen en een gelukkig 2016.

We zien elkaar weer op maandag 4 januari.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de leerkrachten van de groepen 1/ 2,

Tony Janssen

Adjunct-directeur

Wat als….

Er een school was waar een atelier het hart van de school is en kunst en cultuur een grote plaats innemen? Waar kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken, ontdekken en experimenteren, natuurlijk zonder het belang van vakken als rekenen en taal uit het oog te verliezen?

Een groep kunstenaars en docenten is bezig zo’n school te stichten in Amsterdam. En we zijn erg benieuwd wat ouders daarvan zouden vinden.

Kijk en reageer op https://www.facebook.com/Basisschool.De.Vrijplaats of https://devrijplaats.wordpress.com/

Ank Bredewold ( Ik was leerkracht beeldende vorming en cultuur coördinator op het Gein)

We hebben een wens voor iedereen

8614186-illustratie-van-kinderen-nieuwjaar-vieren

Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent,
Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
Dat je samen met hen iets moois beleeft
Dan is je leven pas een feest.
Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2016!

Team BS Het Gein

Het is al weer bijna Kerst, en wat hebben de Verteltasmoeders weer hard gewerkt!

 

Verven, naaien, borduren, breien, knippen, plakken, cd’ s inspreken…en nog veel meer hebben we gedaan, en het resultaat mag er zeker wezen.

We zijn het schooljaar eerst begonnen met de Verdiepingslessen gegeven door Wietske Visser, hierbij hebben we inspiratie opgedaan voor het maken van nieuwe spellen gericht op taal, rekenen, motorische vaardigheden, kunst, oriëntatie op jezelf en de wereld.

Nog een paar puntjes op i en dan zijn er al 4 nieuwe Verteltassen klaar. Het zijn echt pronkstukken geworden:

aaaaa vertel

Om het afronden van deze tassen te vieren nodigen wij alle ouders die aan de tassen gewerkt hebben om maandag 14 december langs te komen voor een lekkere traktatie van Astrid !

Nieuwe vrijwilligers zijn ook altijd welkom, in januari gaan we beginnen aan nieuwe tassen en kunnen we hulp gebruiken. Kom een keer kijken, onder het genot van een kopje thee/koffie en een gezellige babbel met andere ouders.

Zodra deze Verteltassen klaar zijn, kunnen ze ook weer uitgeleend worden.

Elke maandag van 8:30 tot 11:45 Verteltassen in de Ouderkamer/Bibliotheek !

 

De Sint is bijna weer op weg terug naar Spanje en gaan wij ons weer opmaken voor de Kerst.

Op maandagavond 7 december zullen wij de school omtoveren naar Kerst.

Het versieren begint om 19.30 uur, komt u ook op deze gezellige avond helpen.

Tot dan!

De Feestcommissie

Effectief communiceren met kinderen…….Hoe doe je dit?

Ervaart u thuis veel conflicten met uw kind?

       Wilt u een einde maken aan conflicten die steeds terugkomen?

                           Wilt u meer contact met uw kind?

       Hoe gaat u om met de verschillende emoties van uw kind?

       Relatie en gezag zonder gebruik van macht, hoe doe je dit?

        

Geïnteresseerd? Kinder Service Hotels biedt vanaf januari 2016 de training “Effectief communiceren met kinderen” volgens de Thomas Gordon methode in Amsterdam aan. Deze training wordt zowel intern als extern aangeboden voor zowel ouders als medewerkers.

De training wordt gegeven bij KSH Gein, Jacob Krusestraat 73 in Amsterdam op 6 woensdagavonden van 19.00-21.30 uur en/ of op woensdagmiddagen van 13.00-15.30 uur. Vraag ook naar opvangmogelijkheden (voor 2,5 uur)

U kunt er ook voor kiezen om eerst 3 bijeenkomsten te volgen. Data van de bijeenkomsten: 13 & 20 januari, 10 februari, 2& 16 & 30 maart 2016. U krijgt na afloop van het volgen van de hele training een officieel certificaat.

De kosten voor deze training bedraagt €300,-  KSH ouders betalen slechts  €150,-. Het volgen van 3 bijeenkomsten kost in totaal €100,- . U kunt zich inschrijven tot 20 december 2015.

                            Voor meer informatie en aanmelding:

                                                     Ellen Bout

                                               M: 0641423577

                                         E-mail: e.bout@kinderservicehotels.nl

Terre de Hommes werkt aan een wereld

Stichting KSH Kinderfonds zet zich ervoor in om mondiaal projecten of initiatieven te ondersteunen die tot doel hebben om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en/of het leefklimaat van kinderen te verbeteren. Dit doen wij door middel van het werven van donaties, het organiseren van benefiet-evenementen en het organiseren van inzamelingsacties.

Kinder Service Hotels Gein organiseert in dit kader op

27 november aanstaande een kleding- en speelgoedbeurs.

U bent van harte uitgenodigd langs te komen en de opbrengst zal dit jaar geheel ten goede komen aan

Terre des Hommes

Wat?           Kleding- en speelgoedbeurs

Wanneer?   Vrijdag 27 november 2015 16.00-18.30

Waar?         In de hal van Kinderdagverblijf KSH Gein

Jacob Krüsestraat 73 in Gein, Amsterdam

Heeft u nog kleding of speelgoed dat u beschikbaar wilt stellen aan dit goede doel?

Lever het vóór vrijdag 20 november in op de vestiging,

dan zorgen we er samen voor dat we Terre des Hommes met een mooie bijdrage kunnen steunen!

 

Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

groet

KSH

De MR is weer voltallig

Een aantal weken geleden heeft Klaus Volk afscheid genomen van de MR waardoor er een plekje vrijkwam in de oudergeleding van de MR. Hiertoe hebben we een oproep gedaan via de nieuwsbrief en zijn we verheugd te kunnen melden dat we een nieuw lid hebben gevonden: Marthe Brüggeman. Helaas is er ook een aantal aanmeldingen binnen gekomen na de sluitingstermijn waardoor we deze niet meer hebben kunnen meenemen. We zijn in elk geval verheugd om te zien dat er interesse in de MR is en het toont mede de ouderbetrokkenheid bij Het Gein.

 

Eerder dit jaar heeft meester Mathijs, juf Rieki reeds vervangen in de personeelsgeleding.

 

Afgelopen maandag hadden we een MR vergadering met een volle agenda. Zo hebben we het o.a. gehad over

  • Het inspectiebezoek van begin volgend jaar en welke voorbereidingen daarvoor getroffen worden.
  • Ouders meer inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind.
  • Sinterklaasviering en de wijze waarop zwarte Piet daarin wordt weergegeven
  • Hoe de ouderbetrokkenheid te verhogen zowel bij ouderavonden als bij activiteiten van de eigen klas.
  • De zichtbaarheid van de MR vergroten

 

De notulen worden binnenkort op de site gepubliceerd. De eerstvolgende vergadering is 25 januari om 19:30 uur en is openbaar.

 

We willen afsluiten door Klaus en Rieki te bedanken voor hun inzet voor de MR.

 

Reino Petrona  (voorzitter MR Het Gein)

Sintversieravond

2015 ov sint versier

Gisteravond is de school weer omgetoverd in de Sint-sfeer en zelfs de Witte Wieven zijn bij ons gekomen.

Aan alle ouders en leerkrachten die geholpen hebben, hartstikke bedankt!

 

Op maandag 7 december vanaf half 8 zullen wij de school in Kerstsfeer brengen, dus ook dan  bent u van harte welkom.

De  feestcommissie

U komt toch ook…

sint 2015 

Zaterdag a.s. zetten Sint en Pieten weer voet aan Nederlandse wal.

Op vrijdag 4 december zal hij langs komen op onze school. Net als elk jaar gaan wij ook de school weer versieren om iedereen alvast in de Sint-stemming te krijgen.

Dit doen wij op donderdag 19 november vanaf 19.30 uur.

Onder het genot van een kopje thee/koffie en een koekje versieren wij de school. Wij hopen dat u ons hierbij komt helpen.

 

Tot de 19e!!!

 

De feestcommissie

 

P.S.

Als u kleine lege doosjes heeft wilt u die dan zo spoedig mogelijk in leveren bij de leerkracht van uw kind.