Home » 2015 » juni

Maand Archief: juni 2015

Informatieavonden, vakanties en studiedagen

Informatieavonden

Groepen 1/2     31 augustus       19.30u.

Groepen 3          10 september   19.30u.

Groepen 4          10 september   19.30u.

Groepen 5          31 augustus       19.30u.

Groepen 6          24 augustus       19.30u.

Groepen 7          03 september   19.30u.

Groepen 8          10 november    19.30u.

 

Studiedagen

Studiedag 1        07 september

Studiedag 2        05 oktober

Studiedag 3        16 november

Studiedag 4        25 februari

Studiedag 5        26 februari

Studiedag 6        09 mei

Studiedag 7        17 mei

Studiedag 8       27  juni

 

Vakanties en vrije middagen

Herfstvakantie                  17           oktober           t/m        25 oktober

Halve dag                         04           december

Halve dag                         18           december

Kerstvakantie                   19           december          t/m        03 januari

Aan de voorjaarsvakantie gaan 2 studiedagen vooraf zie boven

Voorjaarsvakantie            27           februari               t/m        06 maart

Goede vrijdag en Pasen  25           maart                  t/m        03 april

Meivakantie                      23           april                    t/m        08 mei

Volgt nog een studiedag op zie boven

2e pinksterdag

Volgt nog een studiedag op zie boven

Zomervakantie                15 juli                                   t/m        28 augustus

 

SOCIALE WEERBAARHEIDSTRAINING IN SCHOOL

Na de zomervakantie huren wij weer de gymzaal in Basisschool Het Gein om een ‘Rots en Water’ training te geven voor kinderen uit groep 7 en 8.

We doen veel fysieke oefeningen met de kinderen, waarbij ze leren om soms een ‘rots’ te zijn (kracht, onafhankelijk opstellen en eigen weg volgen) en soms ‘water’ (rust, samenwerken en flexibiliteit). Bewustzijn van eigen kracht, voor jezelf opkomen, grenzen aangeven en grenzen van anderen respecteren staan centraal.

Informatie-workshop voor ouders

Lijkt het u misschien iets voor uw kind, maar wilt u er graag iets meer over weten? Meld u zich dan aan voor een korte workshop op donderdag 27 augustus om 20.00 uur in de school. Hierbij kunt u zelf ervaren wat Rots en Water inhoud. We geven wat meer informatie en doen wat oefeningen samen zodat u het zelf kunt ervaren. Alle ouders zijn welkom, ook als uw kind niet in groep 7/8 zit en er zijn geen kosten aan de workshop verbonden.

Graag wel even vooraf een mailtje sturen naar cynthiaheek@gmail.com waarin u zich aanmeld voor de workshop.

Rots en Watertraining groep 7/8

De Rots en Water training voor groep 7 en 8 start na de zomervakantie op dinsdag 8 september en bestaat uit 8 lessen; iedere dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur. Met uitzondering van de herfstvakantie.

De kosten bedragen € 90,- en dienen bij aanvang van de eerste les te zijn betaald. De training gaat alleen door bij een minimale inschrijving van 8 kinderen. De maximale groepsgrootte is 12 kinderen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Misschien tot donderdag 27 augustus bij de korte workshop!

 

Regina Hogenberg (moeder van Ella uit gr 7) 06-21277185, reginahogenberg@gmail.com

Cynthia Heek, 06-24603742, cynthiaheek@gmail.com

MEE OP VAKANTIE: EEN KINDERZWERFBOEK!

zwerfboek

De planken met kinderzwerfboeken in de ‘oude bieb’ in de grote hal (planken meteen rechts) zijn lekker vol, zoals hier te zien is. We willen alle kinderen van het Gein uitnodigen om een zwerfboek mee te nemen op vakantie. Hoe leuk zou het zijn als de zwerfboeken van Het Gein op de verste en gekste plaatsen worden achtergelaten!

Dus: zoek een zwerfboek uit, lees het en laat het zwerven. Je kunt het boek achterlaten waar je maar wilt: in de trein, op het strand, op de camping, etc.

Het doel van Kinderzwerfboek is om zoveel mogelijk boeken laten rondzwerven. Het liefst meer dan een miljoen! Zodat alle kinderen overal leuke boeken kunnen vinden.

Voor meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl

De bieb-commissie wenst iedereen een hele fijne zomer met veel leesplezier!

Wil jij deze zomer graag kanoën of windsurfen?

wind surf 1

 

Geef je op voor de Watersportweek (10 augustus t/m 14 augustus)

 

Leeftijden: Kanovaren vanaf 10 jaar en windsurfen van 12 t/m 16 jaar.

Er kan gekozen worden tussen lessen in de ochtend (10.00-12.30 uur)

of in de middag (13.30-16.00 uur). Kosten € 45,-.

 

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.gaasperplaswindsurfing.nlwindsurf 2

Inschrijven kan ook bij de Gaasperplas Windsurfvereniging in de weekenden van 12.00 tot 18.00 uur.

Groep 8 uitstroom 2015 en de MATCHING

Beste ouders,

Matching:

 Aangezien het systeem van loting in Amsterdam in het verleden voor de nodige consternatie heeft gezorgd, is besloten om over te gaan op een systeem van “matching”. Kinderen moeten een zogenaamde voorkeurslijst invullen. Op deze lijst schrijven ze, in volgorde van voorkeur, een aantal scholen waar ze graag geplaats willen worden. Het Gein adviseert ouders minimaal vijf scholen op te geven. Na de “matching” wordt een kind geplaatst op één van de scholen van hun lijst. Omdat vanuit het ministerie in 2014 een nieuwe wet is aangenomen waarin staat dat alle scholen in Nederland verplicht zijn om de cito-eindtoets af te nemen, vindt de matching pas plaats nadat de uitslag bekend is gemaakt. Ouders en kind hebben dan de mogelijkheid om, alleen bij een hogere score, in overleg met de leerkracht het besluit aan te passen. Bij een lagere score gebeurt er in principe niets. Eén en ander impliceert dat kinderen uiterlijk 8 juni horen op welke school van hun voorkeurslijst plaats is.

Op het onderstaande lijstje kunt u zien hoe dit is verlopen voor onze school.

37 leerlingen op voorkeur 1

35 van de 49 advies en cito overeen

09 van de 49 advies en cito lager

04 van de 49 advies en cito hoger. Er is een advies bijstelling geweest van 2 van deze leerlingen.

Het blijft natuurlijk zuur als je niet op je favoriete school wordt geplaatst.

matching

Met vriendelijke groet,

Richard

ZOMERFEEST

Plattegrond zomerfeest zomerfeest 3

 

Beste ouders van kinderen van groep 1/2,

Dinsdag 16 juni zullen de kinderen een bezoek brengen aan theater ‘De Krakeling’, waar de kinderen een prachtige voorstelling zullen gaan bekijken.

Op school hebben de kinderen er in de vorm van een workshop al kennis mee gemaakt en na de voorstelling is er ook nog een afsluitende workshop.

De kinderen mogen hun 10-uurtje meenemen en zullen op tijd terug zijn voor de overblijf of de lunch thuis.

Wij hopen weer op een mooie toneelervaring voor de kinderen die zij nooit zullen vergeten..

AJAX clinic voor winnende team schoolvoetbal

Het winnende team van het Gein met het schoolvoetbal toernooi heeft afgelopen dinsdag eindelijk hun beloofde prijs in ontvangst mogen nemen.

Ze kregen samen met de 3 andere winnende teams een trainings-clinic op de velden van Ajax – de toekomst.

Schoolvoetbal 2015

 

Gelukkig hield het weer stand en hebben de jongens een lekker uur voetbal gespeeld en kregen ze een leuke Ajax goody-bag mee naar huis!

Kijk op de site van Charlotte voor de volledige foto rapportage:

http://www.charlotte.nl

Dit jaar bestond het winnende team van ABBS Het Gein uit:

Melle, Bas, Ayran, Luca, Evan, Jaïr, Sam, Thierno, Tyson, Deyon, Jaylen & Kayra

Zullen we er aankomend jaar een opvolging aan gaan geven?

ZOMERFEEST

zomerfeest jpg

Advisering, Cito-eindtoets en matching voortgezet onderwijs

Advisering:

In verband met de nieuwe kernprocedure is er in de advisering het nodige veranderd. In Amsterdam is besloten om de cito-eindtoets niet langer als tweede toetsgegeven voor de adviezen te gebruiken. Het leerlingvolgsysteem van de scholen wordt nu naast het advies van de leerkracht gelegd. Bovendien wordt er niet meer gesproken van een basisschooladvies, maar van een basisschoolbesluit. In principe is een dergelijk besluit, mits goed onderbouwd, bindend en moet door scholen voor voortgezet onderwijs worden overgenomen. Van het leerlingvolgsysteem worden de cito resultaten van begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden gebruikt om dit besluit mede te bepalen. Het gaat om de resultaten van de midden en eindtoetsen van groep 6 t/m 8. Eind groep 7 volgt het zogenaamde preadvies. Naast dit advies krijgen de leerlingen een uitdraai van de cito resultaten. Bij die uitslagen staat een “ontwikkelingsperspectief”; op basis van de resultaten wordt aangegeven welk type onderwijs op dat moment het meest passend is. Kinderen die als preadvies vmbo basis of kader krijgen komen in aanmerking voor een vervolgtoets (de leerachterstanden toets) begin groep 8. Afhankelijk van de uitslag volgt dan nog een intelligentietest (CAP). Nieuw is de midden cito 8. Deze vervangt als het ware de eindtoets die voorheen werd afgenomen in februari, maar sinds 2015 verplaatst is naar eind april. Deze midden cito wordt nog meegenomen in het basisschoolbesluit.

Matching:

 Aangezien het systeem van loting in Amsterdam in het verleden voor de nodige consternatie heeft gezorgd, is besloten om over te gaan op een systeem van “matching”. Kinderen moeten een zogenaamde voorkeurslijst invullen. Op deze lijst schrijven ze, in volgorde van voorkeur, een aantal scholen waar ze graag geplaats willen worden. Het Gein adviseert ouders minimaal vijf scholen op te geven. Na de “matching” wordt een kind geplaatst op één van de scholen van hun lijst. Omdat vanuit het ministerie in 2014 een nieuwe wet is aangenomen waarin staat dat alle scholen in Nederland verplicht zijn om de cito-eindtoets af te nemen, vindt de matching pas plaats nadat de uitslag bekend is gemaakt. Ouders en kind hebben dan de mogelijkheid om, alleen bij een hogere score, in overleg met de leerkracht het besluit aan te passen. Bij een lagere score gebeurt er in principe niets. Eén en ander impliceert dat kinderen uiterlijk 8 juni horen op welke school van hun voorkeurslijst plaats is.

Cito-eindtoets:

 Met ingang van 2015 vervalt het onderdeel studievaardigheden op de eindtoets. Deze is vervangen door taal en rekenen. Er zijn nu 4 reken- en vijf taaltoetsen.

Onze kinderen hebben een gemiddelde score behaald van 537 (zogenaamde standaardscore). Het overgrote deel heeft conform het gegeven besluit gescoord. In enkele gevallen is het advies, in overleg met kind en ouders, bijgesteld. De laatste jaren krijgen we te maken met kinderen die verwezen worden naar het praktijkonderwijs. Deze kinderen maken geen cito eindtoets.