Home » 2015 » november

Maand Archief: november 2015

Effectief communiceren met kinderen…….Hoe doe je dit?

Ervaart u thuis veel conflicten met uw kind?

       Wilt u een einde maken aan conflicten die steeds terugkomen?

                           Wilt u meer contact met uw kind?

       Hoe gaat u om met de verschillende emoties van uw kind?

       Relatie en gezag zonder gebruik van macht, hoe doe je dit?

        

Geïnteresseerd? Kinder Service Hotels biedt vanaf januari 2016 de training “Effectief communiceren met kinderen” volgens de Thomas Gordon methode in Amsterdam aan. Deze training wordt zowel intern als extern aangeboden voor zowel ouders als medewerkers.

De training wordt gegeven bij KSH Gein, Jacob Krusestraat 73 in Amsterdam op 6 woensdagavonden van 19.00-21.30 uur en/ of op woensdagmiddagen van 13.00-15.30 uur. Vraag ook naar opvangmogelijkheden (voor 2,5 uur)

U kunt er ook voor kiezen om eerst 3 bijeenkomsten te volgen. Data van de bijeenkomsten: 13 & 20 januari, 10 februari, 2& 16 & 30 maart 2016. U krijgt na afloop van het volgen van de hele training een officieel certificaat.

De kosten voor deze training bedraagt €300,-  KSH ouders betalen slechts  €150,-. Het volgen van 3 bijeenkomsten kost in totaal €100,- . U kunt zich inschrijven tot 20 december 2015.

                            Voor meer informatie en aanmelding:

                                                     Ellen Bout

                                               M: 0641423577

                                         E-mail: e.bout@kinderservicehotels.nl

Terre de Hommes werkt aan een wereld

Stichting KSH Kinderfonds zet zich ervoor in om mondiaal projecten of initiatieven te ondersteunen die tot doel hebben om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en/of het leefklimaat van kinderen te verbeteren. Dit doen wij door middel van het werven van donaties, het organiseren van benefiet-evenementen en het organiseren van inzamelingsacties.

Kinder Service Hotels Gein organiseert in dit kader op

27 november aanstaande een kleding- en speelgoedbeurs.

U bent van harte uitgenodigd langs te komen en de opbrengst zal dit jaar geheel ten goede komen aan

Terre des Hommes

Wat?           Kleding- en speelgoedbeurs

Wanneer?   Vrijdag 27 november 2015 16.00-18.30

Waar?         In de hal van Kinderdagverblijf KSH Gein

Jacob Krüsestraat 73 in Gein, Amsterdam

Heeft u nog kleding of speelgoed dat u beschikbaar wilt stellen aan dit goede doel?

Lever het vóór vrijdag 20 november in op de vestiging,

dan zorgen we er samen voor dat we Terre des Hommes met een mooie bijdrage kunnen steunen!

 

Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

groet

KSH

De MR is weer voltallig

Een aantal weken geleden heeft Klaus Volk afscheid genomen van de MR waardoor er een plekje vrijkwam in de oudergeleding van de MR. Hiertoe hebben we een oproep gedaan via de nieuwsbrief en zijn we verheugd te kunnen melden dat we een nieuw lid hebben gevonden: Marthe Brüggeman. Helaas is er ook een aantal aanmeldingen binnen gekomen na de sluitingstermijn waardoor we deze niet meer hebben kunnen meenemen. We zijn in elk geval verheugd om te zien dat er interesse in de MR is en het toont mede de ouderbetrokkenheid bij Het Gein.

 

Eerder dit jaar heeft meester Mathijs, juf Rieki reeds vervangen in de personeelsgeleding.

 

Afgelopen maandag hadden we een MR vergadering met een volle agenda. Zo hebben we het o.a. gehad over

  • Het inspectiebezoek van begin volgend jaar en welke voorbereidingen daarvoor getroffen worden.
  • Ouders meer inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind.
  • Sinterklaasviering en de wijze waarop zwarte Piet daarin wordt weergegeven
  • Hoe de ouderbetrokkenheid te verhogen zowel bij ouderavonden als bij activiteiten van de eigen klas.
  • De zichtbaarheid van de MR vergroten

 

De notulen worden binnenkort op de site gepubliceerd. De eerstvolgende vergadering is 25 januari om 19:30 uur en is openbaar.

 

We willen afsluiten door Klaus en Rieki te bedanken voor hun inzet voor de MR.

 

Reino Petrona  (voorzitter MR Het Gein)

Sintversieravond

2015 ov sint versier

Gisteravond is de school weer omgetoverd in de Sint-sfeer en zelfs de Witte Wieven zijn bij ons gekomen.

Aan alle ouders en leerkrachten die geholpen hebben, hartstikke bedankt!

 

Op maandag 7 december vanaf half 8 zullen wij de school in Kerstsfeer brengen, dus ook dan  bent u van harte welkom.

De  feestcommissie

U komt toch ook…

sint 2015 

Zaterdag a.s. zetten Sint en Pieten weer voet aan Nederlandse wal.

Op vrijdag 4 december zal hij langs komen op onze school. Net als elk jaar gaan wij ook de school weer versieren om iedereen alvast in de Sint-stemming te krijgen.

Dit doen wij op donderdag 19 november vanaf 19.30 uur.

Onder het genot van een kopje thee/koffie en een koekje versieren wij de school. Wij hopen dat u ons hierbij komt helpen.

 

Tot de 19e!!!

 

De feestcommissie

 

P.S.

Als u kleine lege doosjes heeft wilt u die dan zo spoedig mogelijk in leveren bij de leerkracht van uw kind.

FunTimes in English

Is een naschool activiteit, dat helpt kinderen Engels leren op een leuke manier.

Spelen is heel belangrijk voor kinderen, zeker na school, maar extra leren en een taal ontwikkelen is ook heel belangrijk.

FunTimes in het Engels is het antwoord!

Spelletjes, kunst en creativiteit, sport, toneel, speurtochten en liedjes zijn grappige en leuke manieren om Engels te leren.

U kind kan het heel leuk hebben en ook Engels leren!

FunTimes in English is ontwikkeld door Shona Cattan, een Engelse docent met 15 jaar ervaring met kinderen te werken. Zij geeft FunTimes in het Engels, maar spreekt ook Nederlands, dus deze activiteit is ook beschikt voor kinderen met (nog) helemaal geen Engelse woordenschat.

Zij heeft deze activiteit vorige jaar bij Het Gein school gegeven en dus dit jaar zal zij twee groepen leiden, allebei op Woensdag bij Het Gein Basisschool.

 

Niveau 1:

school groepen 2-5

Woensdag 12.15-13.30

 

Niveau 2:

school groepen 6-8

Woensdag 13.30-14.30

 

Begint 18 november 2015

 

10 weken = 100 p/kind

 

Inschrijving VERPLICHT ervoor 13 november. Maximaal 12 kinderen per groep.

 

Inschrijven via email: hereiamuk@gmail.com

Vragen? ook AUB via de mail.

 

Er wordt bijna weer op de deur geklopt….

sint 2015

Op zaterdag 14 november zal Sinterklaas weer ons land bezoeken. Ook hebben wij gehoord dat de Sint graag langs wil komen op Het Gein.

Om iedereen alvast voor te bereiden op dit bezoek zullen wij de school ook dit jaar weer mooi gaan versieren.

Wij gaan dit doen op donderdag 19 november vanaf 19.30 uur en daarbij willen wij uiteraard de hulp van de ouders.

Onder het genot van een kopje koffie/thee en speculaas gaan wij versieren. Het is ontzettend gezellig om mensen ook buiten schooltijd te leren kennen en nog

veel belangrijker de ontzettende blije gezichten van de kinderen als zij op vrijdagochtend de school in komen.

 

Noteer dus vast donderdagavond 19 november 19.30 uur in uw agenda!!

Wij hopen u dan te zien en alvast bedankt voor uw hulp.

 

De Feestcommissie