Home » 2015 » december

Maand Archief: december 2015

Wijziging in beleid groepen 1/2

Beste ouders/ verzorgers,                                                                                                        18-12-2015, A’dam.

In de nieuwsbrief d.d. 28-08-2015 stond vermeld dat de schooldag van de groepen 1/2 ging veranderen. Van 8.30-8.40 uur was er in elke groep de mogelijkheid om met uw kind een boekje te lezen. De leerdoelen waren:

  1. Het bevorderen van de taalontwikkeling van de kinderen.
  2. Het bevorderen van het leesplezier van de kinderen.

Daarnaast wezen wij erop dat hierdoor de betrokkenheid van de ouders bij de gang van zaken op school, in het bijzonder in de kleutergroepen, zou worden verhoogd.

N.a.v. de evaluatie, met de leerkrachten van de groepen 1 / 2 en de directie, is het besluit genomen om met het bovenstaande te gaan stoppen. We moeten toegeven dat bovengenoemde leerdoelen slechts gedeeltelijk haalbaar blijken te zijn en de effectieve leertijd vanaf 8.30 uur niet voldoende wordt benut.

Wij kregen ook al van meerdere ouders het geluid te horen dat het soms best druk in de klas was, dat kinderen die alleen in de klas komen niet altijd een boekje gingen lezen. Zelf zien wij, de directie én leerkrachten, dat ouders regelmatig na 8.30 uur nog binnenkomen.

Met ingang van 04-01-2016 wordt het volgende van u verwacht:

◾Om 8.20 uur gaat de deur van de school open en kunt u uw kind in de klas brengen. U gaat een boekje lezen met uw kind. Voor mededelingen kunt u op dat moment terecht bij de leerkracht. Mochten er toch nog zaken zijn die u als ouder met de leerkracht wilt bespreken, dan maakt u een afspraak (na schooltijd).

◾Om 8.30 uur gaat de deur van de klas dicht. De leerkracht noteert op dat moment de kinderen die (nog niet) aanwezig zijn. Kinderen die na 8.30 uur de klas in komen worden als “te laat” geregistreerd. Dit is tevens het moment dat de lesdag start.

Bedankt voor uw medewerking.

Hele fijne feestdagen en een gelukkig 2016.

We zien elkaar weer op maandag 4 januari.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de leerkrachten van de groepen 1/ 2,

Tony Janssen

Adjunct-directeur

Wat als….

Er een school was waar een atelier het hart van de school is en kunst en cultuur een grote plaats innemen? Waar kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken, ontdekken en experimenteren, natuurlijk zonder het belang van vakken als rekenen en taal uit het oog te verliezen?

Een groep kunstenaars en docenten is bezig zo’n school te stichten in Amsterdam. En we zijn erg benieuwd wat ouders daarvan zouden vinden.

Kijk en reageer op https://www.facebook.com/Basisschool.De.Vrijplaats of https://devrijplaats.wordpress.com/

Ank Bredewold ( Ik was leerkracht beeldende vorming en cultuur coördinator op het Gein)

We hebben een wens voor iedereen

8614186-illustratie-van-kinderen-nieuwjaar-vieren

Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent,
Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
Dat je samen met hen iets moois beleeft
Dan is je leven pas een feest.
Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2016!

Team BS Het Gein

Het is al weer bijna Kerst, en wat hebben de Verteltasmoeders weer hard gewerkt!

 

Verven, naaien, borduren, breien, knippen, plakken, cd’ s inspreken…en nog veel meer hebben we gedaan, en het resultaat mag er zeker wezen.

We zijn het schooljaar eerst begonnen met de Verdiepingslessen gegeven door Wietske Visser, hierbij hebben we inspiratie opgedaan voor het maken van nieuwe spellen gericht op taal, rekenen, motorische vaardigheden, kunst, oriëntatie op jezelf en de wereld.

Nog een paar puntjes op i en dan zijn er al 4 nieuwe Verteltassen klaar. Het zijn echt pronkstukken geworden:

aaaaa vertel

Om het afronden van deze tassen te vieren nodigen wij alle ouders die aan de tassen gewerkt hebben om maandag 14 december langs te komen voor een lekkere traktatie van Astrid !

Nieuwe vrijwilligers zijn ook altijd welkom, in januari gaan we beginnen aan nieuwe tassen en kunnen we hulp gebruiken. Kom een keer kijken, onder het genot van een kopje thee/koffie en een gezellige babbel met andere ouders.

Zodra deze Verteltassen klaar zijn, kunnen ze ook weer uitgeleend worden.

Elke maandag van 8:30 tot 11:45 Verteltassen in de Ouderkamer/Bibliotheek !

 

De Sint is bijna weer op weg terug naar Spanje en gaan wij ons weer opmaken voor de Kerst.

Op maandagavond 7 december zullen wij de school omtoveren naar Kerst.

Het versieren begint om 19.30 uur, komt u ook op deze gezellige avond helpen.

Tot dan!

De Feestcommissie