Home » 2016 » februari

Maand Archief: februari 2016

Luchtkwaliteit in de klas.

Te veel CO2 vermindert de schoolprestaties. Een raam openen geeft tochtklachten en is bovendien niet energiezuinig. Op het Gein heeft Itho Daalderop een slimme oplossing bedacht. Het klasse-ventilatiesysteem. Een decentraal CO2-gestuurd warmte terugwinsysteem dat automatisch een goed binnenklimaat creëert. Het systeem begint automatisch te werken zodra het CO2-gehalte in de klas te hoog oploopt. Dat is niet alleen effectief, maar ook heel energiezuinig.

Op BS Het Gein zijn metingen verricht om te kijken hoe het met de kwaliteit van onze luchtkwaliteit staat en of de systemen hun werk goed doen. Deze gaven piekmomenten aan waaruit bleek dat het CO2 wel erg hoog was. Naar aanleiding daarvan zijn alle filters in de ventilatiesystemen vervangen. We zullen nu in plaats van jaarlijks de filters per half jaar vervangen om een goed klimaat in de klas te kunnen waarborgen.

Richard

Schoolfotograaf

Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart is de schoolfotograaf weer aanwezig. Wij gaan ervoor zorgen dat uw kinderen weer op de foto komen. Broertjes en zusjes die bij ons aanwezig zijn zullen onder schooltijd samen op de foto gaan, ook de kinderen van het Opstapje. Er is een mogelijkheid om broertjes en zusjes, die nog niet op school zitten, op de foto te laten gaan. Dit kan dan in de middagpauze van 11.45 tot 13.00 uur.

Bij vragen kunt u terecht bij Cora of Vera (di, do).fotgraaf

Er wordt gewerkt in de buurt

2016 02 26  kws info buurt

Parkeren. Als u kunt lopen…

kws 1 parkerenkws 2 parkeren

Vanuit de MR Sinterklaasviering

25 januari werd de MR-vergadering bijgewoond door een aantal ouders. Zij wilden graag de Sinterklaasviering op de agenda zetten en hier hebben we gehoor aan gegeven. Ook de oudervereniging, feestcommissie en schooldirectie waren aanwezig. De wijze waarop Zwarte Piet wordt afgebeeld bij de Sinterklaasviering, is vaker onderwerp van gesprek geweest waar verschillend over gedacht wordt. Rekening houdend met de maatschappelijke discussies over dit onderwerp, heeft de feestcommissie de afgelopen jaren reeds een aantal wijzigingen doorgevoerd. De MR is daarom erg blij dat tijdens onze vergadering de discussie werd opgezocht om te kijken hoe we het Sinterklaasfeest op een dusdanige manier kunnen vieren dat het een feest is waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig bij voelen.

 

De meningen lopen nog uiteen over hoe het Sinterklaasfeest vorm te geven maar waar iedereen het wel over eens was, is dat bij het Gein Sinterklaas gewoon gevierd wordt met liedjes, cadeaus en pepernoten maar dat er bij Het Gein geen plek meer is voor de stereotype Zwarte Piet. Dat betekent dat Piet niet langer karakteristieke kenmerken kent zoals pruik met kroeshaar, rode lippen, oorbellen en zwarte schmink.

 

Schooldirectie heeft voorgesteld om een commissie te vormen bestaande uit ouders en leerkrachten om na te denken hoe we Sinterklaas dit jaar gaan vieren. Denk hierbij aan roetvegen ter vervanging van schmink, leerlingen zelf versiering laten maken, aankleding van de school, etc.

 

De MR vindt het belangrijk om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te praten over hoe we binnen onze school hier goede invulling aan geven. Daarom agenderen wij dit onderwerp nogmaals op de eerstvolgende MR-vergadering van 4 april 2016 om 19:30 uur en nodigen alle ouders en leerkrachten uit mee te denken hoe we Sinterklaas in het vervolg gaan vieren.

 

Hartelijke groeten en een fijn weekend.

 

Reino Petrona – voorzitter MR het Gein

rnpetrona@hotmail.com

Tussen Schoolse Opvang (TSO). Anders!

Wij zijn sinds vorig schooljaar op een iets andere manier gaan werken dan dat u gewend was van de TSO. Omdat wij vinden dat kinderen een keuze mogelijkheid moeten hebben zijn wij de invulling van de TSO gaan aanpassen. Kinderen krijgen de tijd om te eten tot 12.15 uur en maken dan kenbaar wat ze willen doen in hun pauze. Ze kunnen kiezen uit buiten spelen, knutselen, spel, bouwen en film. Het is de bedoeling dat ze iedere dag een andere activiteit kiezen. Onze medewerkers begeleiden ze daarin. Kinderen die wat meer tijd nodig hebben om hun lunch op te eten krijgen hiervoor ook nog de mogelijkheid om dat in een klein groepje te doen, als alle andere kinderen naar hun activiteit gaan. De onderbouw 1 t/m 3 en bovenbouw 4 t/m 8 laten wij op twee verschillende locaties spelen en maken daarbij gebruik van een aantal klaslokalen om de activiteiten te kunnen doen. Ook hebben wij dagelijks 25 medewerkers die een speciale scholing hebben gehad en in het bezit zijn van een diploma of certificaat om uw kind(eren) zo goed mogelijk te begeleiden en zich creatief in te zetten bij de activiteiten. Wij hanteren daarbij ook de schoolregels en time-in en time-out afspraken. De overblijftijd is soms erg gevuld met heel veel prikkels. Sommige kinderen ervaren dat als erg onrustig. Samen met de TSO medewerkster wordt er dan per dag bekeken wat prettig zou zijn voor uw kind(eren).

Wij krijgen positieve reacties en merken aan de kinderen dat ze door deze veranderingen na de lunch weer rustig de lessen kunnen vervolgen.

Sinds februari zijn wij in het bezit van een pinautomaat zodat u een betaling bij ons kan doen via pin. U kunt ook nog steeds contant betalen.

Als u nog vragen heeft dan kunt u altijd bij ons langs lopen, wij zijn vijf dagen per week op school aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Vera Nieuwendaal / Cora Moes

 

 

Mededeling van de TSO “ pinnen kan!”

Wij willen u op de hoogte brengen dat wij sinds 1 februari in het bezit zijn van een pinautomaat. U kunt nu ook op deze wijze bij ons betalen voor de TSO. De ouderbijdrage mag u natuurlijk ook bij ons op deze manier komen betalen dan dragen wij er zorg voor dat het bij de oudervereniging terecht komt voor uw kind.

Met vriendelijke groet,

Cora Moes

Vera Nieuwendaal