Home » 2016 » april

Maand Archief: april 2016

Nog maar 2 weken om je in te schrijven!

logo-avond4daagse-abcoud-web Heb je je nog niet ingeschreven? Doe het alsnog! Je hebt nog maar 2 weken om je in te schrijven

Wanneer?

van 23 tot en met 26 mei.

Kinderen van de groepen 1-4 lopen de 5 kilometer,
Leerlingen van groep 5 mogen kiezen: de 5 of de 10 kilometer.
Groepen 6 tot en met 8 lopen de 10 kilometer.

De start is op het parkeerterrein van FC Abcoude aan de Hollandse Kade.
Om 18.15 start de 10 kilometer. Om 18.30 de 5 kilometer.

Alleen de laatste avond (donderdag) start de 10 kilometer nog een kwartiertje eerder om gelijk met de 5 kilometer voor 20:00 uur aan te komen bij ‘t MARKVELT voor het defilé.

Meer info op www.avondvierdaagseabcoude.nl

Schrijf je snel in !!!

Ja kan hiervoor een mail sturen met onderstaande gegevens naar: sportcommissie@hetgein.nl of onderstaand formulier invullen!

Het inschrijfgeld is €4,00.
Dit wordt betaald op rekeningnummer NL11INGB 000 2384179 van oudervereniging Basisschool het Gein Amsterdam Zuidoost
onder vermelding van je naam, je groep en avondvierdaagse.

Voor de start van de 5 of de 10 km meld je je bij de begeleiders en andere deelnemers van Het Gein op het parkeerterrein van FC Abcoude.

Er wordt verwacht van de deelnemers dat er minimaal 1 begeleider meeloopt op 2 kinderen.

Inschrijfformulier avondvierdaagse 2016

klik hier voor het inschrijfformulier of mailen naar sportcommissie@hetgein.nl

 

De ouderbijdrage voor het huidige schooljaar en schooljaar 2016/2017

Zou u de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar spoedig willen overmaken? Indien u al betaald heeft, hartelijk dank daarvoor! Het helpt ons om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen. Heeft u vragen? Mailt u dan naar oudervereniging@hetgein.nl Maar u kunt ook op de woensdagochtend uw vraag stellen in de Aula van de school, want daar zit van 8.30 t/m 9.00 een vertegenwoordiger van de Oudervereniging om direct een antwoord op uw vraag te geven.

 

Voor het huidige schooljaar 2015/2016 en het komende schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld:

 

Groep 1               € 70,00 (indien uw kind na 1 januari is gestart is dit bedrag 45 Euro)

Groep 2               € 70,00

Groep 3               € 70,00

Groep 4               € 70,00

Groep 5               € 70,00

Groep 6               € 130,00

Groep 7               € 70,00

Groep 8               € 135,00

 

Met een speciaal verzoek voor de huidige groep 7 (Groep 8 van komend schooljaar). De nieuwe groepen 8 gaan begin september 2016 op schoolkamp. De ouderbijdragen van de groepen 8 moet dan ook voor september 2016 worden overgemaakt. Houdt u hier rekening mee wanneer uw kind in groep 8 zit. Voor alle andere groepen geldt dat de ouderbijdrage voor 1 oktober 2016 moet worden voldaan.

 

Het rekeningnummer van de Ouder Verenging is (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79. Vergeet hierbij niet om de naam van uw kind + groep erbij te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Steven Vlaanderen Oldenzeel

Penningmeester OV het Gein

Bereikbaar via 020 5001825 / 0612584175

 

OV Rekening nummer (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79

 

Enquête oudervereniging NOGMAALS!

De oudervereniging is enige tijd terug gestart met een nieuwe commissie: de PR-commissie. Deze commissie is in het leven geroepen om o.a. meer ouders naar de ALV te krijgen, meer aandacht te vragen voor de OV en bovenal om jullie als ouders meer bij school te betrekken. We stellen onszelf daarbij de vraag: is deze manier van communiceren goed / effectief / nuttig /etc.?

Voordat de OV aan de slag gaat met het verbeteren van de communicatiemiddelen willen wij eerst graag van de ouders horen waar behoefte aan is. Daarom is een korte enquête opgesteld.
steven v vla

  • Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

De enquête is ook op woensdagochtend tussen 08.30 – 09.00 uur in te vullen tijdens het vragenhalfuurtje van de OV in de centrale hal.

 

We hopen dat jullie allen even de tijd willen nemen om de enquête in te vullen. Onder alle deelnemers, die vóór 21 april de enquête hebben ingevuld, wordt een leuke prijs verloot.

 

Alvast bedankt voor je tijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nancy Lijten (mama Noa klas 1/2 D) en Tessa van der Poel (mama Tijn klas 1/2 D)

PR-commissie OV

 

Besluit Sinterklaasviering en oproep ouders voor in de werkgroep.

Zoals in de nieuwsbrief een aantal keer was aangekondigd, was er 4 april een MR-vergadering, waarbij we ruimte op de agenda hebben gegeven aan andere ouders en leerkrachten om verder met elkaar te bespreken hoe we op onze school in het vervolg de Sinterklaasviering vorm gaan geven. Naast de MR en schooldirectie waren ook een aantal ouders, leerkrachten en de feestcommissie aanwezig.

Tijdens deze vergadering is nogmaals het besluit bekrachtigd om de Sinterklaasviering in het vervolg zonder de karakteristieke kenmerken van Zwarte Piet te vieren. Daarom is besloten om een werkgroep te vormen die vanuit een breed referentiekader als klankbordgroep gaat fungeren en met ideeën komt hoe we vanaf komend schooljaar het Sinterklaasfeest gaan vieren. De werkgroep moet gaan bestaan uit 2 ouders, 2 leerkrachten, 2 leerlingen en de feestcommissie. Bij de opstart van de werkgroep zal een lid van de MR en directie van de school aanwezig zijn.

We willen de werkgroep snel samenstellen en bij elkaar roepen, zodat we op tijd kunnen starten met de voorbereidingen. Het streven is om voor de zomervakantie een groot deel van het denkwerk al gedaan te hebben, zodat het na de zomervakantie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De feestcommissie blijft verantwoordelijk voor het organiseren van het feest.

Deelname van leerlingen, wordt via de leerlingenraad geregeld. Deelname van leerkrachten wordt binnen het schoolteam afgestemd. De voornaamste oproep nu is dus de deelname van ouders. Wilt u meedenken over hoe we het Sinterklaasfeest gaan vieren, geef u dan zo snel mogelijk op bij de schooldirectie. Let wel, we zoeken 2 ouders, dus geef u snel op.

Reino Petrona (voorzitter MR) & Richard Schuiling (schooldirecteur)

Lieve ouders en kinderen van het Gein,

Na een lange periode van nadenken, voelen en ervaren heb ik met pijn in het hart besloten om afscheid te nemen van het Gein en per 21 april mijn taken als docent beeldende vorming op deze mooie school neer te leggen.

Sinds januari 2013 draag ik met trots de functie ‘bevo-docent’ op de basisschool. Ik heb de unieke positie om alle kinderen les te geven in een leuk en bijzonder vak en hen allen persoonlijk te leren kennen. En wat een leuke kinderen zijn het allemaal zeg! Ik heb ze leren kennen door gesprekken die we hebben gehad, het even zwaaien in de gang en de grapjes die we maakten tijdens de les. Maar bovenal heb ik ze leren kennen door de kunstwerken die ze gemaakt hebben.

In zo’n kunstwerk wordt een verhaal verteld, een mening geuit of we krijgen de uitzonderlijke positie om mee te kijken naar van de schoonheid van de wereld door de ogen van het kind. Picasso: ‘Alle kinderen zijn kunstenaars. Het probleem is hoe ze kunstenaar blijven als ze opgroeien’. Een bevo-docent helpt daar een beetje bij.

Als ik mijn functie als docent zo bijzonder vind, waarom stop ik dan? Omdat ik mijn huidige woonplaats zal verruilen voor Bergen NH. Ik krijg de bijzondere kans om met een hele lieve man op een boerderij te gaan wonen met koeien en schapen in de wei. De afstand tussen wonen in Bergen en werken in Amsterdam Z-O is voor mij te ver om te overbruggen.

Het doet mij werkelijk zeer om te denken dat ik alle lieve kinderen van Het Gein zal moeten gaan missen. Maar het troost mij te denken dat ze naar alle waarschijnlijkheid weer een hele lieve docent zullen krijgen die hen weer nieuwe dingen laat ontdekken over kunst en de wereld.

Ik sluit daarom graag af met een nog een laatste citaat van Pablo Picasso:

‘Anderen hebben gezien wat is en vroegen ‘waarom?’. Zie wat kan zijn en vraag ‘waarom niet?’.’

 

Heel veel liefs,

Juf Sanne.

Enquête oudervereniging

De oudervereniging is enige tijd terug gestart met een nieuwe commissie: de PR-commissie. Deze commissie is in het leven geroepen om o.a. meer ouders naar de ALV te krijgen, meer aandacht te vragen voor de OV en bovenal om jullie als ouders meer bij school te betrekken. We stellen onszelf daarbij de vraag: is deze manier van communiceren goed / effectief / nuttig /etc.?

Voordat de OV aan de slag gaat met het verbeteren van de communicatiemiddelen willen wij eerst graag van de ouders horen waar behoefte aan is. Daarom is een korte enquête opgesteld.
steven v vla

  • Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

De enquête is ook op woensdagochtend tussen 08.30 – 09.00 uur in te vullen tijdens het vragenhalfuurtje van de OV in de centrale hal.

 

We hopen dat jullie allen even de tijd willen nemen om de enquête in te vullen. Onder alle deelnemers, die vóór 21 april de enquête hebben ingevuld, wordt een leuke prijs verloot.

 

Alvast bedankt voor je tijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nancy Lijten (mama Noa klas 1/2 D) en Tessa van der Poel (mama Tijn klas 1/2 D)

PR-commissie OV

 

Voorschool ‘t Opstapje

In het schoolgebouw van basisschool Het Gein is Voorschool ’t Opstapje (VVE Peuterspeelzaal) gehuisvest. De voorschool is gratis en biedt voor peuters van 2 ½ – 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Op de voorschool leren kinderen, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

Ouders horen bij de voorschool Als kinderen naar de voorschool gaan doen ouders mee. Ouders kunnen af en toe meedoen op de voorschool en regelmatig wordt er met ouders besproken hoe het met hun peuter gaat. Op de voorschool werken oudercontactmedewerkers/ouderconsulenten. Zij organiseren onder andere themabijeenkomsten over thema’s waar kinderen op de voorschool mee bezig zijn en geven informatie aan ouders over hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen met wat het op de voorschool leert. Peuters ontwikkelen zich niet alleen op de voorschool, maar ook thuis. Ook kunnen ouders voor lichte opvoedvragen bij de ouderconsulent terecht.

Samenwerking met de basisschool De voorschool werkt nauw samen met de basisschool en gebruikt dezelfde methode, waardoor ze op dezelfde manier naar de kinderen kijken en zo de ontwikkeling goed kunnen volgen en stimuleren. Wanneer kinderen de leeftijd van vier jaar naderen, vindt een directe overdracht plaats tussen de voorschool en de basisschool. Verder maakt de voorschool gebruik van de faciliteiten (bijvoorbeeld het speellokaal) die de school biedt. Ook het jaarprogramma en activiteiten worden op elkaar afgestemd.

Wilt u uw kind inschrijven? De voorscholen in heel Amsterdam Zuidoost worden georganiseerd door welzijnsorganisatie Swazoom. Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 569 68 14 (van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur) of gaan naar de website van Swazoom, www.swazoom.nl.

Op 14 april is het weer zover, het jaarlijkse schoolproject.

Van 16.30 tot en met 17.30 uur opent Het Gein haar deuren . In alle klassen zal er verschillend werk worden tentoongesteld; Van Van Gogh tot aan Picasso. Naast deze kunstenaars kunt u ook ander werk van de kinderen bewonderen. In enkele klassen zullen er kleine presentaties zijn. Vraag aan uw kind wat er in zijn haar haar klas te doen is. We zien u graag op 14 april.

Team BS Het Gein