Home » 2016 » mei

Maand Archief: mei 2016

Onjuiste berichtgeving Parool

Beste Ouder(s) en/of Verzorger(s)

N.a.v. het artikel op de website en in de papieren versie van het Parool van 24-05-2016 kan ik u melden dat onze school op 22 maart jl. door de inspectie weer als voldoende is beoordeeld.

We hebben op 12 april hier een informatieavond over gehouden om u te informeren.

Het Parool heeft op mijn verzoek en na overleg met de inspectie alle namen van de genoemde scholen uit het online artikel verwijderd, omdat duidelijk werd dat de actualisering op de inspectie site enige tijd in beslag neemt en daardoor dus niet meer het reële beeld geeft. De PvdA heeft haar uitspraken op dit beeld gebaseerd.

Gisteren hebben we de inspectie benaderd om zo snel mogelijk het juiste rapport op hun site te zetten!

Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Richard Schuiling.

“Ik ben benieuwd naar jou!”

Een cursus voor ouders die de relatie met hun kind willen verbeteren en daarmee het zelfvertrouwen.

Wanneer je kind zich gezien en gehoord voelt, ontwikkelt het zo’n gezond gevoel van zelfvertrouwen: ”Ik ben oké”.  Hierdoor versterkt ook de goede band met jou als ouder/opvoeder.

Dit vormt de basis voor een positieve en gezonde ontwikkeling.

In de praktijk blijkt dat ouders dit ook echt proberen voor elkaar te krijgen in de opvoeding, maar dat het niet gemakkelijk is.

Een ouder: “Vaak denk ik, na een incident waarin ik boos geworden ben, hoe had ik dit nou kunnen voorkomen? Het was net zo gezellig voordat het mis ging.”

 Kinderen geven vaak  signalen af die zo subtiel zijn dat je ze als ouder gemakkelijk mist of net niet goed begrijpt. Hierdoor reageer je als ouders wel liefdevol en goed bedoeld, maar je kind kan zich toch onbegrepen voelen. Zo ontstaan onnodige misverstanden. Daardoor krijg je meer afstand tussen jou en je kind, terwijl je het zo graag samen goed wilt hebben.

Herken je dit probleem en wil je daar wat aan doen………… dat kan!

“Ik ben benieuwd naar jou!”

…is een  cursus voor ouders en opvoeders die bestaat uit 4 bijeenkomsten van twee uur.  Theorie en praktijk worden met elkaar, op speelse wijze, afgewisseld. Je leert vier praktische stappen die je thuis direct kunt toepassen.  De ervaringen van thuis kunnen gedeeld worden. Je krijgt een cursus map met geheugensteuntjes en tips. Aan het einde van de cursus heb je handvatten gekregen en kun je het positieve effect hiervan ervaren in de relatie met je kind.

De oudercursus is door de ouders beloond met een cijfer van 9,6!

Reactie van een moeder aan het einde van de cursus: “Dit is nog veel belangrijker dan speltherapie, want je moet het als ouder uiteindelijk toch zelf doen!”

 Voor wie is deze cursus geschikt?

Elke ouder zal aangenaam verast zijn met de positieve veranderingen die, met behulp van de verkregen vaardigheden, bij zijn of haar kind kunnen optreden.

In het bijzonder is deze cursus aan te raden als je kind, om een of andere reden, niet lekker in zijn of haar vel zit. Bijvoorbeeld je kind wordt snel boos, verdrietig of bang of het heeft last van slecht slapen, onzekerheid, moeite met leren, gepest worden…

Herken je dit? Geef je dan op voor de eerst volgende cursus!

Informatie/contact

Meer informatie vind je op: www.benieuwdnaarjou.com.

Kosten: 125,00 euro inclusief cursusmateriaal, koffie en thee. In sommige gevallen is vergoeding mogelijk, dat zoek ik graag samen met je uit.

Je kunt ook contact opnemen met: Helene van der Heijden

Psycholoog, speltherapeut, mede-schrijfster en docent van deze cursus.

020-6635099. info@benieuwdnaarjou.com

 

Datum/ tijd en plaats:

Data: donderdag avond 26 mei, 2, 9 en 23 juni 2016.

Inloop: 19.45 uur Start: 20.00 uur Einde: 22.00 uur

Plaats: Het Geinschool, Cornelis Aarnoutsstraat 80, 1106 ZG Amsterdam.

Ateliér van Haaren

EXPO in ABBS het Gein

Het tekenseizoen loopt alweer ten einde en traditiegetrouw sluiten we het cursusjaar af met een expositie met werk van de leerlingen van het seizoen 2015/2016. Deze expositie wordt gehouden vanaf 16 mei tot 30 mei in de centrale hal van ABBS Het Gein en is te bezoeken tijdens de normale schooltijden. De leerlingen krijgen uiteraard na de expositie hun werkstuk  weer retour.

Het volgende tekenseizoen begint weer op 3 oktober.

Men kan zich na half augustus weer inschrijven, alle informatie hierover kunt u dan vinden    op de website,

www.ateliervanhaaren.nl

Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie en wellicht tot het volgende seizoen.

Joke van Haaren