Home » 2016 » november

Maand Archief: november 2016

Pietenochtend

Beste ouders

De pieten hebben vanochtend onze school bezocht. De pieten hadden voor de groepen 1 tot en met 4 een brief bij zich van Sinterklaas. De leerkrachten hebben de brief voor gelezen. De vrolijk geschminkte pieten hebben overal zakken met pepernoten gebracht. En natuurlijk mogen de kinderen hun schoen morgen meenemen. Wat zullen de pieten daarin stoppen?

2016 gekleurde pieten

Richard

Sinterklaas een feest voor ons allemaal

Met dit bericht geef ik u duidelijkheid over hoe wij de komende jaren het Sinterklaasfeest zullen vieren op onze school. Binnen de MR zijn hierover afspraken gemaakt. Deze hebben we al eerder met u gedeeld.

In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving hebben we, in goed overleg, alsnog de keuze gemaakt om onze pieten in hun traditionele pakken op school te laten komen. We zullen onze storyline hier ook op aanpassen. De karakteristieke kenmerken, zoals de pruik met kroeshaar, rode lippen, oorbellen en zwarte schmink zult u niet meer terug vinden bij onze pieten. Ze zullen uiteraard wel geschminkt bij ons op school komen. Daarnaast hebben we onze Sinterklaasliedjes en boeken aangepast.

Voor onze jonge kinderen is er geen enkele beperking als zij verkleed op school willen komen. U kent nu het standpunt van de school en we hopen dat u daar rekening mee houdt.

Er is voor sommige ouders onduidelijkheid over het filmpje dat wij op school hebben getoond in de onderbouw als introductie op ons thema rondom de Sint. Dit filmpje is pas getoond vanaf 2 minuut 10 waarbij Mees een brief schrijft aan Sinterklaas. Het voorgaande was niet passend bij ons thema. Het gaat over de schmink fabriek en de veranderingen bij de pieten.

Ik neem aan dat u nu als ouders duidelijkheid hebt gekregen over ons beleid betreffende het Sinterklaasfeest.

We blijven met zijn allen verantwoordelijk voor het vieren van een prachtig Sinterklaasfeest voor onze leerlingen van BS Het Gein.

Richard

Hieronder een overzicht van digiDUIF op Het Gein

Beste ouders/verzorgers,

Doel van digiDUIF:

 • Helderheid brengen in de communicatie vanuit school richting ouders.

Gebruik school:

 • De school zal digiDUIF gebruiken als eenzijdig communicatiemiddel richting ouders.
 • In principe kan er via digiDUIF niet gereageerd worden op berichten. Mochten ouders contact willen met leerkracht/directie dan moet dit via de mail.
 • Het kan een enkele keer voorkomen dat u wel kunt reageren. Dat wordt dan naar u gecommuniceerd in het bericht dat u krijgt.

Wat hebben wij als school nodig om digiDUIF te laten werken:

 • Alle ouders moeten hun eigen account activeren met de code die is meegegeven aan uw zoon en/of dochter.
 • Om de communicatie snel en gericht te laten verlopen is het belangrijk dat alle ouders de digiDUIF app downloaden op hun smartphone en daarbij de optie van pushberichten aanzetten. Op die manier krijgt u bij elk bericht een melding op uw telefoon en weet u wanneer er een bericht is binnengekomen.

De toekomst van digiDUIF op het gein:

 • Het primaire doel is alle accounts van school geactiveerd krijgen.
 • Op dit moment zijn nog niet alle accounts geactiveerd. Er zijn wel al klassen die proefdraaien met alle nieuwe opties van digiDUIF.
 • In januari zullen we definitief overgaan op digiDUIF om met u te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschrijven voor 10 min gesprekken via digiDUIF.
 • Op de site van Het Gein komt dan alleen nog de nieuwsbrief. Op dit moment zijn we druk bezig om na te denken hoe we deze vorm zullen gaan geven. We zullen u daar later verder over informeren.

Wat is het voordeel voor u als ouders?

 • Directe communicatie vanuit directie en leerkracht. Geen briefjes meer in de tas die niet aankomen.
 • Contactgegevens bij de hand hebben van andere ouders.
 • Schoolkalender digitaal en makkelijk bereikbaar.
 • Belangrijke informatie staat in de cloud en is makkelijk terug te zoeken.
 • Digitaal inschrijven voor 10 min gesprekken. Iedereen gelijke kansen bij het zoeken naar een voorkeurstijd.
  • Zodra de klas helemaal is geactiveerd heeft de leerkracht de mogelijkheid om te beginnen met digiDUIF. (anders even wachten op de teamvergadering met digiDUIF workshop)

 

Als u als ouder nu activeert, kunt u eerdere berichten die zijn verzonden via digiDUIF niet lezen. Dit is technisch niet mogelijk. Deze staan echter nog wel op de site. Dit blijven we doen tot en met januari 2017.

Met vriendelijke groet,

Richard

Oudertevredenheidspeiling

We willen graag een beeld van onze school krijgen en hebben u daarvoor nodig!

Allereerst wil ik de ouders bedanken die de lijst hebben ingevuld!!!

Er zijn echter nog veel ouders die dat niet hebben gedaan. Om een goed beeld van onze school te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen!

U heeft de vragenlijst een week geleden ontvangen . Nog even op een rij wat u ook weer moet doen. Het invullen van de vragenlijst gebeurt door het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt hooguit tien minuten in beslag. De lijst kunt u in een gesloten envelop op school inleveren. De gesloten enveloppen worden doorgestuurd naar het adviesbureau. Daar worden de enveloppen geopend, waarna de vragenlijsten door het bureau worden verwerkt.

Alvast bedankt,

Richard

 

Sinterklaasfeest een inclusief feest 2

In onze nieuwsbrief is al een aantal keer benoemd dat we op onze school in het vervolg de Sinterklaasviering een nieuwe vorm gaan geven. We willen u graag informeren over wat u kunt verwachten. Het feest blijft zoals het is, alleen de Pieten zijn anders.

Een half jaar geleden is een werkgroep Sint gevormd door ouders en leerkrachten. Deze werkgroep ( met in de opstart MR en de directie van de school) heeft ideeën gevormd over hoe we vanaf komend schooljaar het nieuwe Sinterklaasfeest gaan vieren.

Het is dit jaar allemaal wel anders dan we het traditioneel gewend zijn. Er is veel werk verzet door de Sint werkgroep en de feestcommissie om deze verandering vorm te geven

De Sinterklaasviering zal in het vervolg zonder de karakteristieke kenmerken van Piet worden gevierd. De Pieten zullen de kleuren van de regenboog hebben en ook de pakken zijn aangepast. In de bibliotheek zijn boeken vervangen door nieuwe boeken en ook de liedjes en de storyline zijn aangepast. Een hele klus! Het is, denk ik, voor de ouders wennen. En ook voor ons als personeel van Het Gein is het anders dan we gewend zijn. De kinderen zullen ongetwijfeld net als anders genieten van een leuk feest.

We blijven met zijn allen verantwoordelijk voor het vieren van een prachtig Sinterklaasfeest voor onze leerlingen van BS Het Gein.

Richard Schuiling

 

Sinterklaas is weer bijna in het land

En natuurlijk brengt hij Het Gein ook weer een bezoek. Om iedereen weer in de stemming te brengen gaan we de school weer mooi versieren.

Op woensdag 16 november is er een knutselochtend waar we mooie nieuwe versieringen gaan maken en donderdagavond 17 november om 19:30 uur gaan we onze school mooi versieren. We hebben daarbij natuurlijk de hulp van ouders nodig.

Komt u ook helpen knutselen en versieren zodat we vrijdagochtend alleen maar lachende gezichten van de kinderen zien als zij op school komen? Een kopje of thee met heerlijke speculaas staat voor u klaar.

We hopen u te zien en alvast bedankt voor uw hulp.

 

De Feestcommissie

 

Betreft: Tevredenheidspeilingen

Geachte ouders en/of verzorgers,

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Het Gein en bestuur veel waarde aan het oordeel van ouders, leerlingen en medewerkers. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en voor medewerkers.

Maandag ontvangt u één vragenlijst ook al heeft u meerdere kinderen bij ons op school. Het invullen van de vragenlijst gebeurt door het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt hooguit tien minuten in beslag. De lijst kunt u in een gesloten envelop op school inleveren. De gesloten enveloppen worden doorgestuurd naar het adviesbureau. Daar worden de enveloppen geopend, waarna de vragenlijsten door het bureau worden verwerkt. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen.

Het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd door het onafhankelijke bureau “Scholen met Succes”. Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en het managementteam van de school ontvangen de rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De verwachting is dat de rapporten rond januari in ons bezit zijn. We verzoeken u de lijst in gesloten enveloppe ( is bij gevoegd )voor 21-11-2016 in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

Alvast onze dank!

Met vriendelijke groet,

Richard Schuiling

Directeur