Home » 2016 » december

Maand Archief: december 2016

Namens het bestuur van de ABSA Scholengroep

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen van de basisscholen

Het Gein, De Zevensprong, Piet Hein, De Zuiderzee, Het Podium en Elzenhagen

Namens het bestuur van de ABSA Scholengroep -waartoe de school van uw kind[eren] behoort- wil ik u informeren over het volgende:

Het zal u opgevallen zijn dat er de afgelopen maanden veel publiciteit is over de [aanstaande] personeelstekorten in het onderwijs. De oorzaken daarvan zijn enerzijds het vertrek van nogal wat gepensioneerden en anderzijds de afnemende belangstelling voor de opleidingen voor leerkrachten. Onze scholen ondervinden de gevolgen hiervan inmiddels bijna dagelijks. Het kost directies steeds meer moeite gekwalificeerd personeel te vinden. Op dit moment gaat het dan nog met name om langdurige invallers voor zwangerschapsverloven en zieken. Voor kortdurend invalwerk i.v.m. verlof of een griepje was al langer geen personeel meer voorhanden.

Het gevolg is dat directies en schoolteams regelmatig moeten ‘puzzelen’ om alle groepen bezet te krijgen.

Gelukkig beschikken onze scholen over veel flexibele parttimers die in veel gevallen bereid zijn om een dagje extra te komen werken. Helaas moeten directies daarnaast ook regelmatig personeelsleden met andere taken vragen om in een groep in te vallen. Uiteindelijk -als alle mogelijkheden uitgeput zijn-  rest directies geen andere keuze dan een groep te verdelen over de andere groepen. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen directies een beroep op ouders moeten doen om hun kind thuis te houden.

In de pers wordt nog wel eens de indruk gewekt dat de “Wet Werk en Zekerheid”, waarbij een 6de tijdelijk contract een verplichte vaste aanstelling betekent  de oorzaak zou zijn.  Besturen zouden daardoor terughoudend zijn met het aanstellen van invallers. Wat de grote steden betreft is dit echter niet aan de orde. Er zijn simpelweg geen invallers meer. Dát is het probleem!

Met deze brief wil het bestuur uw begrip vragen voor de moeilijke situatie op de scholen waar het de vervanging van afwezige leerkrachten betreft. De vrees bestaat bovendien dat het de komende jaren er niet makkelijker op zal worden. Amsterdam voorziet voor 2020 een tekort van 400 fte in het basisonderwijs. Dat zijn bijna 2 formatieplaatsen per Amsterdamse basisschool die niet ingevuld zouden kunnen worden. Zorgelijk!!

Inmiddels hebben veel Amsterdamse scholen hun ouders al opgeroepen om familieleden, vrienden of buren met een onderwijsbevoegdheid te benaderen met de vraag of zij bereid zijn zich als invaller op te geven. Het bestuur van de school van uw kind sluit zich aan bij deze oproep. Heeft u een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand in uw omgeving laat het ons weten. Alleen invallen op de school van uw kind of juist niet? Alleen invallen op bepaalde dagen? Alleen invallen in bepaalde groepen? Eerst een opfrisstage? Alle wensen zijn bespreekbaar.

Mocht u met ons in gesprek willen over het bovenstaande neemt u dan contact op met de directeur van de school van uw kind of met ondergetekende.

Namens het bestuur van de ABSA Scholengroep wens ik u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017.

Rob Geul

bestuurder

Workshop Nationaal Ballet (Coppelia)

Vandaag (vrijdag 16-12) hebben de groepen 7 een workshop gehad van het nationaal ballet. Dit als voorbereiding op de voorstelling Coppelia waar ze volgende week dinsdag naartoe gaan. Het is mooi om te zien hoe de mening van kinderen binnen een uur compleet kan omdraaien. Veel gehoorde kreten bij binnenkomst: “NEEE!!! Geeen ballet” naar “het was eigenlijk best wel leuk”.

Een mooie ervaring rijker! Nu op weg naar de voorstelling!

coppelia

Correctie op papieren kalender

In de kalender staat dat we op donderdag 22 december 2016 school hebben tot 12.15u.

Dit moet echter 11.45u. zijn!

Dit i.v.m. met het kerstdiner.

Richard

Deze aankondiging is voor ouders van kinderen met een Stadspas

Beste ouders

 Kinderen met een Stadspas kunnen met veel korting sporten, naar het museum gaan  of andere leuke dingen doen in de stad.

De gemeente Amsterdam hoopt met deze actie dat nog meer kinderen gebruik gaan maken van kinderactiviteiten d.m.v. de stadspas.

87 leuke dingen met korting.

De kidsgids is een gids met leuke, actieve en avontuurlijke dingen voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar. Op vertoon van hun stadspas kunnen de kinderen het komende stadspasjaar tot 1 september 2017 twee leuke aanbiedingen, voor een klein bedrag, uit deze kidsgids kiezen. Zoals bijvoorbeeld een half jaar voetballen voor €5,-, of een half jaar trampolinespringen bij een vereniging voor €10,-.

De gidsen staan online op www.amsterdam.nl/stadspas. Kidsgidsen aanvragen kan via: stadspasamsterdam@amsterdam.nl of telefonisch via 020-2526000.

Posters over dit onderwerp zijn opgehangen in de centrale ruimtes van Het Gein.

Kinderen… Chat er over!

“Sinds kort is er een chat op de website waar ouders met vragen voor het Ouder- en Kind team terecht kunnen. De chat is voor ouders met kinderen in alle leeftijden (speciale consultatiebureau-chat voor 0-4 jaar). De chat is open op werkdagen van 13.00-17.00 uur.

Kinderen… Chat er over!

Mijn dochter moet nu echt gaan sporten, hoe leert mijn zoontje voor zichzelf op te komen? Onze pre-puber drukt een stempel op het gezinsleven, ik wil het graag gezellig houden? De scheiding is ingrijpend, hoe ontzien we de kinderen? Als ouder ben je voortdurend bezig met de opvoeding en het opgroeien van je kind. Via de chat kan iemand van het Ouder- en Kind team met je meedenken. Chatten over kleine en grote vragen kan iedere middag van 13.00-17.00 uur op werkdagen.  Jeugdverpleegkundigen 4-12 jaar en ouder en kind adviseurs.

Natuurlijk kan je ook langskomen, mailen of bellen: 020 5555961. Wacht niet te lang, je bent altijd welkom bij de Ouder- en Kind teams Amsterdam.

Sinterklaas is weer naar Spanje!

groepsfoto sint

Het was een bijzondere aankomst van Sint in zijn cabriolet. Alle kinderen waren vrolijk en blij. De pieten waren kleurrijk en prachtig aangekleed. We zijn er met zijn allen in geslaagd om er weer een prachtig feest van te maken. Ik wil dan ook Sint, zijn pieten en alle anderen die mee hebben geholpen aan dit feest, bedanken voor hun inzet.

Ook dank aan de ouders die gisteravond hebben mee geholpen om de school in kerstsfeer te brengen. Het ziet er mooi uit. Donderdag 22 december is weer ons traditionele kerstdiner. De kinderen zijn dan ’s middags vrij.

Groet,

Richard