Home » Articles posted by Richard Schuiling (Page 2)

Geschreven door: Richard Schuiling

Oudertevredenheidspeiling

We willen graag een beeld van onze school krijgen en hebben u daarvoor nodig!

Allereerst wil ik de ouders bedanken die de lijst hebben ingevuld!!!

Er zijn echter nog veel ouders die dat niet hebben gedaan. Om een goed beeld van onze school te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen!

U heeft de vragenlijst een week geleden ontvangen . Nog even op een rij wat u ook weer moet doen. Het invullen van de vragenlijst gebeurt door het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt hooguit tien minuten in beslag. De lijst kunt u in een gesloten envelop op school inleveren. De gesloten enveloppen worden doorgestuurd naar het adviesbureau. Daar worden de enveloppen geopend, waarna de vragenlijsten door het bureau worden verwerkt.

Alvast bedankt,

Richard

 

Sinterklaasfeest een inclusief feest 2

In onze nieuwsbrief is al een aantal keer benoemd dat we op onze school in het vervolg de Sinterklaasviering een nieuwe vorm gaan geven. We willen u graag informeren over wat u kunt verwachten. Het feest blijft zoals het is, alleen de Pieten zijn anders.

Een half jaar geleden is een werkgroep Sint gevormd door ouders en leerkrachten. Deze werkgroep ( met in de opstart MR en de directie van de school) heeft ideeën gevormd over hoe we vanaf komend schooljaar het nieuwe Sinterklaasfeest gaan vieren.

Het is dit jaar allemaal wel anders dan we het traditioneel gewend zijn. Er is veel werk verzet door de Sint werkgroep en de feestcommissie om deze verandering vorm te geven

De Sinterklaasviering zal in het vervolg zonder de karakteristieke kenmerken van Piet worden gevierd. De Pieten zullen de kleuren van de regenboog hebben en ook de pakken zijn aangepast. In de bibliotheek zijn boeken vervangen door nieuwe boeken en ook de liedjes en de storyline zijn aangepast. Een hele klus! Het is, denk ik, voor de ouders wennen. En ook voor ons als personeel van Het Gein is het anders dan we gewend zijn. De kinderen zullen ongetwijfeld net als anders genieten van een leuk feest.

We blijven met zijn allen verantwoordelijk voor het vieren van een prachtig Sinterklaasfeest voor onze leerlingen van BS Het Gein.

Richard Schuiling

 

Sinterklaas is weer bijna in het land

En natuurlijk brengt hij Het Gein ook weer een bezoek. Om iedereen weer in de stemming te brengen gaan we de school weer mooi versieren.

Op woensdag 16 november is er een knutselochtend waar we mooie nieuwe versieringen gaan maken en donderdagavond 17 november om 19:30 uur gaan we onze school mooi versieren. We hebben daarbij natuurlijk de hulp van ouders nodig.

Komt u ook helpen knutselen en versieren zodat we vrijdagochtend alleen maar lachende gezichten van de kinderen zien als zij op school komen? Een kopje of thee met heerlijke speculaas staat voor u klaar.

We hopen u te zien en alvast bedankt voor uw hulp.

 

De Feestcommissie

 

Betreft: Tevredenheidspeilingen

Geachte ouders en/of verzorgers,

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Het Gein en bestuur veel waarde aan het oordeel van ouders, leerlingen en medewerkers. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en voor medewerkers.

Maandag ontvangt u één vragenlijst ook al heeft u meerdere kinderen bij ons op school. Het invullen van de vragenlijst gebeurt door het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt hooguit tien minuten in beslag. De lijst kunt u in een gesloten envelop op school inleveren. De gesloten enveloppen worden doorgestuurd naar het adviesbureau. Daar worden de enveloppen geopend, waarna de vragenlijsten door het bureau worden verwerkt. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen.

Het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd door het onafhankelijke bureau “Scholen met Succes”. Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en het managementteam van de school ontvangen de rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De verwachting is dat de rapporten rond januari in ons bezit zijn. We verzoeken u de lijst in gesloten enveloppe ( is bij gevoegd )voor 21-11-2016 in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

Alvast onze dank!

Met vriendelijke groet,

Richard Schuiling

Directeur

 

10 minuten gesprekken, groepen 1 t/m 7

Maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november.

De avond waarop u zich kunt intekenen is donderdag 3 november , 19:00 – 21:00 uur.

In de week vanaf maandag 24 oktober, na de herfstvakantie, hangen de intekenlijsten bij de klassendeur van uw kind. Noteert u zelf a.u.b. de door u gekozen tijd. U krijgt hier geen herinnering voor.

Ouders die zich, om wat voor reden dan ook, niet hebben ingetekend, krijgen op vrijdag 28 oktober een brief thuis ( deze geven we mee aan de leerling, bij de kleintjes in de tas ), met daarop de door de leerkracht uitgekozen tijd. De groepen 1 / 2 zijn facultatief. Ouders kunnen zich inschrijven of leerkrachten kunnen ouders uitnodigen. De reden hiervoor is dat sommige kinderen nog maar kort bij ons op school zijn.

Wij vinden het altijd prettig om feedback te krijgen. Als u tips en tops voor onze leerkrachten heeft aan het eind van het tien minuten gesprek, kunt u deze altijd aan het eind van dit gesprek doorgeven.

Alvast hele prettige tien minuten gesprekken toegewenst.

 

De directie.

 

Kinderboekenweek

KBW-mijn twee omas

Inmiddels is de 62e Kinderboekenweek gestart. Deze duurt tot en met zondag 16 oktober 2016. Het thema van de Kinderboekenweek was: Voor altijd jong! Dat betekende dat opa’s en oma’s centraal stonden in deze periode. Opa’s en oma’s spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Ook in kinderboeken.

Vandaar dat Het Gein in de ochtend van 6 oktober is gestart met een kleine theatrale opening rond het thema: Voor altijd jong! Twee leerkrachten (Tamar en Soraya)speelden de sterren van de hemel als twee dames op leeftijd, maar toch nog jong van uiterlijk en geest. Wel waren ze zo eigenwijs, dat ze dachten alles beter te weten en elkaar probeerden te overtroeven. Ze kwamen een weekje logeren als de ouders van Benthe. Een week waarin ze samen op stap gingen. Helaas verloren ze daarbij hun kleindochter Benthe uit het oog. Gelukkig kwamen ze op tijd tot inzicht, door Isabel, een leerling uit groep 8, Voor Benthe brak er daarna een leuke en gezellige tijd aan. Het toneelstuk werd van zang en dans voorzien door leerlingen uit de bovenbouw.

Vrijdag 14 oktober werd de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten door Anneke Scholtens. Zij is een kinderboeken schrijfster van onder andere: Het geheim van de onderaardse grotten, Lezen is een feest en Niet voor een gat te vangen. In onze bibliotheek staan een aantal boeken van haar.

Het Gein wenst alle opa’s en oma’s samen met hun kleinkinderen veel leesplezier. Natuurlijk ook na de Kinderboekenweek.

Sinterklaasfeest een inclusief feest

De informatieavond is geweest ( 3-10-2016 ). Naar mijn mening en ook van anderen een prima avond!

Nog even het doel van deze avond:

-Jerry Afriyie geeft een toelichting op de lessen die zijn ontwikkeld i.v.m. Sinterklaasfeest en in het bijzonder op de rol die Piet daarin speelt.

-U informeren over onze pieten en hoe we dit jaar ons Sinterklaas verhaal zullen opbouwen.

Jerry Afriyie die verbonden is aan de Stichting Nederland Wordt Beter, heeft de lessen die een zwarte Piet in een historisch context zet op een uiterst respectvolle manier toegelicht. De ouders die zijn geweest en waarvan sommigen ook best sceptisch waren, gaven Jerry een applaus na zijn presentatie.

Ik persoonlijk vond zijn verhaal helder. Ook heb ik bewondering voor hoe hij met onze ouders in gesprek ging en hoe hij omging met de vragen die aan hem werden gesteld. Het geeft ons, als school, voldoende stof om over na te denken en hoe we dit mee kunnen nemen naar het feest.

Het was goed om te zien dat in ieder geval alle aanwezigen het er over eens waren dat het een feest moet worden waar iedereen zich prettig bij voelt.

Brigitte heeft een korte toelichting gegeven over hoe we dit jaar het feest zullen vieren.

 

Ik wil ook de werkgroep danken voor de organisatie van deze avond.

Namens de werkgroep,

Richard

 

OPVOLGING SPORTCOMMISSIE VOOR 50% GESLAAGD

Zoals u weet heeft de gehele sportcommissie (om begrijpelijke redenen) onlangs afscheid genomen. Mede dankzij lobbywerk van Juf Charlotte heb ik besloten om me voor de sportcommissie op te geven.

Graag stel ik me kort aan u voor. Mijn naam is Patrick Amahorseya en ik ben de vader van Jay (6A) en Dean (3B). Ik houd van sport en dan vooral van balsporten. Ik heb lang getwijfeld of ik me voor de sportcommissie zou opgeven vanwege een drukke baan en dito gezinsleven. Maar dit is volgens mij nu juist 1 van die commissies die prima te combineren valt met het bovenstaande. Wat helpt is dat we vlakbij school wonen, gemakkelijk om bij vergaderingen van de OV te zijn. Een gesprek met Matthijs heeft me tot slot over de streep getrokken.

Nu zijn Matthijs en ik nog op zoek naar die ene laatste persoon om de sportcommissie compleet te maken. We zijn hierbij op zoek naar ouders / vrijwilligers die affiniteit hebben met kinderen en sport. Wat wordt er verwacht van de sportcommissie?

 

  • Als onderdeel van de oudervereniging (OV) is er iemand van de sportcommissie aanwezig bij de vergaderingen van de OV. Deze vinden doorgaans om de 2 maanden plaats;

 

  • De sportcommissie regelt de inschrijvingen en maakt de teams voor schoolvoetbal. Schoolvoetbal is 4 woensdagmiddagen aan het begin van het schooljaar. ABBS Het Gein heeft hierin een naam hoog te houden!

 

  • De sportcommissie werft leerlingen en regelt de inschrijvingen voor de avond4daagse. En natuurlijk is één van ons hierbij aanwezig;

 

  • Tot slot: de sportcommissie heeft, in overleg met gymdocent Matthijs Zwaal, de vrijheid om mee te doen met andere sportevenementen die toevallig in het jaar plaatsvinden.

 

Enthousiast geworden? Bent u het laatste lid dat we mogen verwelkomen? Meer informatie nodig? We horen graag van u.

 

Matthijs Zwaal

Patrick Amahorseya (06-30684290)

 

Schoolvoetbal

4 Teams van Het Gein hebben de afgelopen weken gestreden om zo ver mogelijk te komen tijdens het schoolvoetbal toernooi. Bloed, zweet en tranen!!

Het Gein 3 en Het Gein 4 hebben het zo goed gedaan dat ze door zijn naar de finales en komende woensdag om de prijzen gaan spelen.

De wedstrijden gaan vanaf 14.30 van start op in het Bijlmerpark bij voetbalclub Zuidoost United. Kom allen aanmoedigen!

schoolvoetbal 1

Alvast een bedankje van de kinderen en de school voor alle ouders die betrokken zijn en bij de wedstrijden komen kijken/coachen!

 

Matthijs Zwaal

Vakdocent Bewegingsonderwijs

Zaalvoetbal Clinic

Deze week kregen alle groepen (behalve de groepen 4 i.v.m. de Kinderboekenweek) een clinic van een zaalvoetbal trainer.

Alle kinderen hebben enthousiast meegedaan met de oefeningen en partijtjes. Hartstikke leuk!

Voor de kinderen van de groep 7 en 8 is er zelfs de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een zaalvoetbalcompetitie! Wie doet er mee?!

Matthijs Zwaal

Vakdocent Bewegingsonderwijs

zaalvoetbal