Home » De Oudervereniging

Categorie: De Oudervereniging

Uitnodiging ALV: donderdag 13 oktober 20:00 uur

Beste ouders / verzorgers,

Jullie hebben het vast al gezien in de jaarkalender van school en/of op Facebook, maar hierbij sturen we jullie ook nog graag de officiële uitnodiging.

Via deze weg nodigen wij jullie graag uit om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (kortweg ALV) bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 13 oktober vanaf 20:00 uur in de centrale hal van school.

Tijdens deze vergadering vertellen de commissies wat er het afgelopen jaar is gebeurd op school en welke plannen ze hebben voor volgend jaar, worden de financiële gegevens toegelicht en wordt de hoogte van de contributie vastgesteld.

Wil je van te voren het jaarverslag lezen, dan is deze op te vragen via oudervereniging@hetgein.nl.

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten, dan maken we er met z’n allen een gezellige avond van.

Met vriendelijke groet,

Mark Vlaanderen – voorzitter
Nancy Lijten – secretaris
Steven Vlaanderen Oldenzeel – penningmeester

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING

Het schooljaar is in volle gang en zo ook de oudervereniging:

 

  • Elke woensdagochtend tussen 8.30 en 9.00 uur is een aantal leden van het OV-bestuur in de hal van de school aanwezig om vragen te beantwoorden, kennis te maken en meer informatie te geven over de verschillende activiteiten. Kom gerust eens langs.
  • Vanuit de oudervereniging worden verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd, zoals schoolreisjes, sport evenementen (onder meer het schoolvoetbaltoernooi dat nu gespeeld wordt), de feesten op school (bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindejaarsfeest), onderhoud van het gebouw en de tuinen, openstellen van de schoolbibliotheek, de verteltassen en luizencontroles. Wie wil ons hierbij helpen? Download dan hier de ouderhulplijst (http://www.hetgein.nl/download/downloads/Ouderhulplijst%20OV%202015-2016.docx), en stuur het ingevulde formulier naar oudervereniging@hetgein.nl of ontmoet ons op woensdagochtend in de centrale hal.
  • Op donderdag 13 oktober om 20:00 uur organiseren we weer de jaarlijkse ouderbijeenkomst (ALV). Op deze avond doen we verslag van de activiteiten van het afgelopen schooljaar en leggen we zaken vast voor het lopende schooljaar. Alle ouders zijn uitgenodigd om mee te beslissen, vragen te stellen en elkaar te ontmoeten.

Hopelijk tot ziens op de ALV of op woensdagochtend!

Namens de OV:

Mark Vlaanderen Oldenzeel, Voorzitter – vader van Nika (3B) en Isis (1/2)

Steven Vlaanderen Oldenzeel, Penningmeester- vader van Sem (4) en Mayra (6)

Nancy Lijten-Schockman, Secretaris – moeder van Noa (1/2D)