Home » Nieuwsbrief (Page 5)

Categorie: Nieuwsbrief

watersportweek 2016

flyer watersportweek 2016 A4 donker blauw

Piano spelen is leuk!!!!!!!!

30 06 2016 piano

Ik ben met 4 jaar begonnen met piano spelen. Tot mijn 8e jaar kreeg ik les van Maiko ( moeder van Dean en James). Nu heb ik les van de pianoleraar Hans. Hij is van Muziek op Maat. Hij geeft me goed les.

Ik speel heel veel verschillende stukken. Met mijn moeder Anja speel ik soms ook stukjes voor de klas. Zoals deze woensdag. Het lied heet song for two. De componist heet Arnold Nevolovitsch.  Dat stukje was vierhandig.

Meestal speel ik stukjes die ik in mijn eentje moet spelen zoals Für Elise, maar soms speel ik ook met mijn moeder stukjes met vier handen oftewel vierhandig. Daar moet mijn moeder ook voor oefenen, maar meestal kan ze die dingen al in een keer spelen. Ik moet daarvoor wel nog oefenen.

Ik heb altijd plezier met piano spelen. Maar oefenen vind ik soms echt stom. Ik wil altijd dat ik dat in een keer kan. Maar ja, dat kan natuurlijk niet!

Isabel uit groep 7a

Verslag werkgroep “Sint”

Op maandagavond 30 mei hebben wij de eerste vergadering gehad met de leden van onze werkgroep. De werkgroep bestaat uit leerkrachten, ouders, OV, MR, biebcommissie en directie. Tijdens deze vergadering hebben we ons in 4 groepen verdeeld om informatie te verzamelen over dit onderwerp. In de volgende vergadering willen we met concreet materiaal en ideeën de andere leden nader informeren over onze bevindingen.

De groepen zijn:

  • Storyline
  • Boeken en liedjes
  • Intocht en uiterlijk Piet
  • Versiering van de school

We zullen u na elke vergadering op de hoogte houden d.m.v. een kort verslag in de nieuwsbrief van de school.

Met vriendelijke groeten

De werkgroep “Sint”

 

Vossenjacht op de verjaardag van Anne en Ruud

 

Wat hebben een glazenwasser, een autosleutelaar, een tuinman, een jogger, een kranten bezorgster, een zwerver, een vuilprikker, een yogabeoefenaar, een schilder, een krantenlezeres, een autowasser en een boodschappenmevrouw met de verjaardag van Ruud en Anne te maken?  Het antwoord is simpel: een vossenjacht. Nou ja, simpel?

Een vossenjacht is een buitenspel dat voor groepen kinderen wordt georganiseerd, in dit geval voor de leerlingen van de groepen 7A en 7B. Doel van het spel is om op een bepaald terrein, in dit geval de wijk rond de Geinschool, ‘vossen’ te vinden, en van die vossen een aanwijzing te bemachtigen. Wie uiteindelijk de meeste vossen (twaalf verklede Geinouders – zie foto) heeft weten te vinden, heeft de meeste kans om het spel te winnen. In dit geval moest een schat gevonden worden, die bij de Gaasperplas begraven bleek te zijn.

Het spel is zowel voor de ouders en de leerlingen leuk om te spelen. Groepjes kinderen lopen in de buurt rond de vossen. Voor kinderen is het spel behoorlijk spannend. Regelmatig twijfelen ze of een persoon die ze tegenkomen wel echt een vos is, of iemand die niets met het spel te maken heeft en die er gewoon een beetje ‘vreemd’ uitziet. In deze vossenjacht vonden de kinderen het ook heel spannend toen ze ontdekten dat er ook een vos rondliep die er op uit was om zojuist door de kinderen gevonden aanwijzingen weer af te pakken.

Om 10.30 uur hadden alle groepjes kinderen voldoende aanwijzingen gevonden om naar de Gaasperplas te vertrekken om daar de begraven schat te gaan zoeken. Alle leerlingen, de twaalf verkleedde vossen, en nog een aantal andere hulpvaardige ouders, en natuurlijk ook de twee jarigen Anne en Ruud, hebben na het vinden van de schat genoten van een goed verzorgde pannenkoekenmaaltijd. En de schat? Dat was een houten koffer vol met cadeautjes voor Anne en

2016 06 15 vossenjacht

Ruud, de zeer gewaardeerde leerkrachten van de groepen 7A en 7B.

Sportdag voor de groepen 1/2

Wanneer: woensdag  22 juni

2016 06 22 plaatje sportdag

We gaan er een leuk sportief gebeuren van maken en hopen op mooi weer.

Zorgt u ervoor dat uw kind die ochtend makkelijke kleding aan heeft en goede schoenen draagt. Geen slippers!

Ook moeten de kinderen op deze dag hun eigen eten en drinken meenemen.

Sporten kost energie en maakt hongerig.

 

Leerkrachten 1/2

Onjuiste berichtgeving Parool

Beste Ouder(s) en/of Verzorger(s)

N.a.v. het artikel op de website en in de papieren versie van het Parool van 24-05-2016 kan ik u melden dat onze school op 22 maart jl. door de inspectie weer als voldoende is beoordeeld.

We hebben op 12 april hier een informatieavond over gehouden om u te informeren.

Het Parool heeft op mijn verzoek en na overleg met de inspectie alle namen van de genoemde scholen uit het online artikel verwijderd, omdat duidelijk werd dat de actualisering op de inspectie site enige tijd in beslag neemt en daardoor dus niet meer het reële beeld geeft. De PvdA heeft haar uitspraken op dit beeld gebaseerd.

Gisteren hebben we de inspectie benaderd om zo snel mogelijk het juiste rapport op hun site te zetten!

Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Richard Schuiling.

“Ik ben benieuwd naar jou!”

Een cursus voor ouders die de relatie met hun kind willen verbeteren en daarmee het zelfvertrouwen.

Wanneer je kind zich gezien en gehoord voelt, ontwikkelt het zo’n gezond gevoel van zelfvertrouwen: ”Ik ben oké”.  Hierdoor versterkt ook de goede band met jou als ouder/opvoeder.

Dit vormt de basis voor een positieve en gezonde ontwikkeling.

In de praktijk blijkt dat ouders dit ook echt proberen voor elkaar te krijgen in de opvoeding, maar dat het niet gemakkelijk is.

Een ouder: “Vaak denk ik, na een incident waarin ik boos geworden ben, hoe had ik dit nou kunnen voorkomen? Het was net zo gezellig voordat het mis ging.”

 Kinderen geven vaak  signalen af die zo subtiel zijn dat je ze als ouder gemakkelijk mist of net niet goed begrijpt. Hierdoor reageer je als ouders wel liefdevol en goed bedoeld, maar je kind kan zich toch onbegrepen voelen. Zo ontstaan onnodige misverstanden. Daardoor krijg je meer afstand tussen jou en je kind, terwijl je het zo graag samen goed wilt hebben.

Herken je dit probleem en wil je daar wat aan doen………… dat kan!

“Ik ben benieuwd naar jou!”

…is een  cursus voor ouders en opvoeders die bestaat uit 4 bijeenkomsten van twee uur.  Theorie en praktijk worden met elkaar, op speelse wijze, afgewisseld. Je leert vier praktische stappen die je thuis direct kunt toepassen.  De ervaringen van thuis kunnen gedeeld worden. Je krijgt een cursus map met geheugensteuntjes en tips. Aan het einde van de cursus heb je handvatten gekregen en kun je het positieve effect hiervan ervaren in de relatie met je kind.

De oudercursus is door de ouders beloond met een cijfer van 9,6!

Reactie van een moeder aan het einde van de cursus: “Dit is nog veel belangrijker dan speltherapie, want je moet het als ouder uiteindelijk toch zelf doen!”

 Voor wie is deze cursus geschikt?

Elke ouder zal aangenaam verast zijn met de positieve veranderingen die, met behulp van de verkregen vaardigheden, bij zijn of haar kind kunnen optreden.

In het bijzonder is deze cursus aan te raden als je kind, om een of andere reden, niet lekker in zijn of haar vel zit. Bijvoorbeeld je kind wordt snel boos, verdrietig of bang of het heeft last van slecht slapen, onzekerheid, moeite met leren, gepest worden…

Herken je dit? Geef je dan op voor de eerst volgende cursus!

Informatie/contact

Meer informatie vind je op: www.benieuwdnaarjou.com.

Kosten: 125,00 euro inclusief cursusmateriaal, koffie en thee. In sommige gevallen is vergoeding mogelijk, dat zoek ik graag samen met je uit.

Je kunt ook contact opnemen met: Helene van der Heijden

Psycholoog, speltherapeut, mede-schrijfster en docent van deze cursus.

020-6635099. info@benieuwdnaarjou.com

 

Datum/ tijd en plaats:

Data: donderdag avond 26 mei, 2, 9 en 23 juni 2016.

Inloop: 19.45 uur Start: 20.00 uur Einde: 22.00 uur

Plaats: Het Geinschool, Cornelis Aarnoutsstraat 80, 1106 ZG Amsterdam.

Ateliér van Haaren

EXPO in ABBS het Gein

Het tekenseizoen loopt alweer ten einde en traditiegetrouw sluiten we het cursusjaar af met een expositie met werk van de leerlingen van het seizoen 2015/2016. Deze expositie wordt gehouden vanaf 16 mei tot 30 mei in de centrale hal van ABBS Het Gein en is te bezoeken tijdens de normale schooltijden. De leerlingen krijgen uiteraard na de expositie hun werkstuk  weer retour.

Het volgende tekenseizoen begint weer op 3 oktober.

Men kan zich na half augustus weer inschrijven, alle informatie hierover kunt u dan vinden    op de website,

www.ateliervanhaaren.nl

Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie en wellicht tot het volgende seizoen.

Joke van Haaren

Nog maar 2 weken om je in te schrijven!

logo-avond4daagse-abcoud-web Heb je je nog niet ingeschreven? Doe het alsnog! Je hebt nog maar 2 weken om je in te schrijven

Wanneer?

van 23 tot en met 26 mei.

Kinderen van de groepen 1-4 lopen de 5 kilometer,
Leerlingen van groep 5 mogen kiezen: de 5 of de 10 kilometer.
Groepen 6 tot en met 8 lopen de 10 kilometer.

De start is op het parkeerterrein van FC Abcoude aan de Hollandse Kade.
Om 18.15 start de 10 kilometer. Om 18.30 de 5 kilometer.

Alleen de laatste avond (donderdag) start de 10 kilometer nog een kwartiertje eerder om gelijk met de 5 kilometer voor 20:00 uur aan te komen bij ‘t MARKVELT voor het defilé.

Meer info op www.avondvierdaagseabcoude.nl

Schrijf je snel in !!!

Ja kan hiervoor een mail sturen met onderstaande gegevens naar: sportcommissie@hetgein.nl of onderstaand formulier invullen!

Het inschrijfgeld is €4,00.
Dit wordt betaald op rekeningnummer NL11INGB 000 2384179 van oudervereniging Basisschool het Gein Amsterdam Zuidoost
onder vermelding van je naam, je groep en avondvierdaagse.

Voor de start van de 5 of de 10 km meld je je bij de begeleiders en andere deelnemers van Het Gein op het parkeerterrein van FC Abcoude.

Er wordt verwacht van de deelnemers dat er minimaal 1 begeleider meeloopt op 2 kinderen.

Inschrijfformulier avondvierdaagse 2016

klik hier voor het inschrijfformulier of mailen naar sportcommissie@hetgein.nl

 

De ouderbijdrage voor het huidige schooljaar en schooljaar 2016/2017

Zou u de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar spoedig willen overmaken? Indien u al betaald heeft, hartelijk dank daarvoor! Het helpt ons om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen. Heeft u vragen? Mailt u dan naar oudervereniging@hetgein.nl Maar u kunt ook op de woensdagochtend uw vraag stellen in de Aula van de school, want daar zit van 8.30 t/m 9.00 een vertegenwoordiger van de Oudervereniging om direct een antwoord op uw vraag te geven.

 

Voor het huidige schooljaar 2015/2016 en het komende schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld:

 

Groep 1               € 70,00 (indien uw kind na 1 januari is gestart is dit bedrag 45 Euro)

Groep 2               € 70,00

Groep 3               € 70,00

Groep 4               € 70,00

Groep 5               € 70,00

Groep 6               € 130,00

Groep 7               € 70,00

Groep 8               € 135,00

 

Met een speciaal verzoek voor de huidige groep 7 (Groep 8 van komend schooljaar). De nieuwe groepen 8 gaan begin september 2016 op schoolkamp. De ouderbijdragen van de groepen 8 moet dan ook voor september 2016 worden overgemaakt. Houdt u hier rekening mee wanneer uw kind in groep 8 zit. Voor alle andere groepen geldt dat de ouderbijdrage voor 1 oktober 2016 moet worden voldaan.

 

Het rekeningnummer van de Ouder Verenging is (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79. Vergeet hierbij niet om de naam van uw kind + groep erbij te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Steven Vlaanderen Oldenzeel

Penningmeester OV het Gein

Bereikbaar via 020 5001825 / 0612584175

 

OV Rekening nummer (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79