Home » Nieuwsbrief (Page 6)

Categorie: Nieuwsbrief

Enquête oudervereniging NOGMAALS!

De oudervereniging is enige tijd terug gestart met een nieuwe commissie: de PR-commissie. Deze commissie is in het leven geroepen om o.a. meer ouders naar de ALV te krijgen, meer aandacht te vragen voor de OV en bovenal om jullie als ouders meer bij school te betrekken. We stellen onszelf daarbij de vraag: is deze manier van communiceren goed / effectief / nuttig /etc.?

Voordat de OV aan de slag gaat met het verbeteren van de communicatiemiddelen willen wij eerst graag van de ouders horen waar behoefte aan is. Daarom is een korte enquête opgesteld.
steven v vla

  • Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

De enquête is ook op woensdagochtend tussen 08.30 – 09.00 uur in te vullen tijdens het vragenhalfuurtje van de OV in de centrale hal.

 

We hopen dat jullie allen even de tijd willen nemen om de enquête in te vullen. Onder alle deelnemers, die vóór 21 april de enquête hebben ingevuld, wordt een leuke prijs verloot.

 

Alvast bedankt voor je tijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nancy Lijten (mama Noa klas 1/2 D) en Tessa van der Poel (mama Tijn klas 1/2 D)

PR-commissie OV

 

Besluit Sinterklaasviering en oproep ouders voor in de werkgroep.

Zoals in de nieuwsbrief een aantal keer was aangekondigd, was er 4 april een MR-vergadering, waarbij we ruimte op de agenda hebben gegeven aan andere ouders en leerkrachten om verder met elkaar te bespreken hoe we op onze school in het vervolg de Sinterklaasviering vorm gaan geven. Naast de MR en schooldirectie waren ook een aantal ouders, leerkrachten en de feestcommissie aanwezig.

Tijdens deze vergadering is nogmaals het besluit bekrachtigd om de Sinterklaasviering in het vervolg zonder de karakteristieke kenmerken van Zwarte Piet te vieren. Daarom is besloten om een werkgroep te vormen die vanuit een breed referentiekader als klankbordgroep gaat fungeren en met ideeën komt hoe we vanaf komend schooljaar het Sinterklaasfeest gaan vieren. De werkgroep moet gaan bestaan uit 2 ouders, 2 leerkrachten, 2 leerlingen en de feestcommissie. Bij de opstart van de werkgroep zal een lid van de MR en directie van de school aanwezig zijn.

We willen de werkgroep snel samenstellen en bij elkaar roepen, zodat we op tijd kunnen starten met de voorbereidingen. Het streven is om voor de zomervakantie een groot deel van het denkwerk al gedaan te hebben, zodat het na de zomervakantie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De feestcommissie blijft verantwoordelijk voor het organiseren van het feest.

Deelname van leerlingen, wordt via de leerlingenraad geregeld. Deelname van leerkrachten wordt binnen het schoolteam afgestemd. De voornaamste oproep nu is dus de deelname van ouders. Wilt u meedenken over hoe we het Sinterklaasfeest gaan vieren, geef u dan zo snel mogelijk op bij de schooldirectie. Let wel, we zoeken 2 ouders, dus geef u snel op.

Reino Petrona (voorzitter MR) & Richard Schuiling (schooldirecteur)

Lieve ouders en kinderen van het Gein,

Na een lange periode van nadenken, voelen en ervaren heb ik met pijn in het hart besloten om afscheid te nemen van het Gein en per 21 april mijn taken als docent beeldende vorming op deze mooie school neer te leggen.

Sinds januari 2013 draag ik met trots de functie ‘bevo-docent’ op de basisschool. Ik heb de unieke positie om alle kinderen les te geven in een leuk en bijzonder vak en hen allen persoonlijk te leren kennen. En wat een leuke kinderen zijn het allemaal zeg! Ik heb ze leren kennen door gesprekken die we hebben gehad, het even zwaaien in de gang en de grapjes die we maakten tijdens de les. Maar bovenal heb ik ze leren kennen door de kunstwerken die ze gemaakt hebben.

In zo’n kunstwerk wordt een verhaal verteld, een mening geuit of we krijgen de uitzonderlijke positie om mee te kijken naar van de schoonheid van de wereld door de ogen van het kind. Picasso: ‘Alle kinderen zijn kunstenaars. Het probleem is hoe ze kunstenaar blijven als ze opgroeien’. Een bevo-docent helpt daar een beetje bij.

Als ik mijn functie als docent zo bijzonder vind, waarom stop ik dan? Omdat ik mijn huidige woonplaats zal verruilen voor Bergen NH. Ik krijg de bijzondere kans om met een hele lieve man op een boerderij te gaan wonen met koeien en schapen in de wei. De afstand tussen wonen in Bergen en werken in Amsterdam Z-O is voor mij te ver om te overbruggen.

Het doet mij werkelijk zeer om te denken dat ik alle lieve kinderen van Het Gein zal moeten gaan missen. Maar het troost mij te denken dat ze naar alle waarschijnlijkheid weer een hele lieve docent zullen krijgen die hen weer nieuwe dingen laat ontdekken over kunst en de wereld.

Ik sluit daarom graag af met een nog een laatste citaat van Pablo Picasso:

‘Anderen hebben gezien wat is en vroegen ‘waarom?’. Zie wat kan zijn en vraag ‘waarom niet?’.’

 

Heel veel liefs,

Juf Sanne.

Enquête oudervereniging

De oudervereniging is enige tijd terug gestart met een nieuwe commissie: de PR-commissie. Deze commissie is in het leven geroepen om o.a. meer ouders naar de ALV te krijgen, meer aandacht te vragen voor de OV en bovenal om jullie als ouders meer bij school te betrekken. We stellen onszelf daarbij de vraag: is deze manier van communiceren goed / effectief / nuttig /etc.?

Voordat de OV aan de slag gaat met het verbeteren van de communicatiemiddelen willen wij eerst graag van de ouders horen waar behoefte aan is. Daarom is een korte enquête opgesteld.
steven v vla

  • Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

De enquête is ook op woensdagochtend tussen 08.30 – 09.00 uur in te vullen tijdens het vragenhalfuurtje van de OV in de centrale hal.

 

We hopen dat jullie allen even de tijd willen nemen om de enquête in te vullen. Onder alle deelnemers, die vóór 21 april de enquête hebben ingevuld, wordt een leuke prijs verloot.

 

Alvast bedankt voor je tijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nancy Lijten (mama Noa klas 1/2 D) en Tessa van der Poel (mama Tijn klas 1/2 D)

PR-commissie OV

 

Voorschool ‘t Opstapje

In het schoolgebouw van basisschool Het Gein is Voorschool ’t Opstapje (VVE Peuterspeelzaal) gehuisvest. De voorschool is gratis en biedt voor peuters van 2 ½ – 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Op de voorschool leren kinderen, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

Ouders horen bij de voorschool Als kinderen naar de voorschool gaan doen ouders mee. Ouders kunnen af en toe meedoen op de voorschool en regelmatig wordt er met ouders besproken hoe het met hun peuter gaat. Op de voorschool werken oudercontactmedewerkers/ouderconsulenten. Zij organiseren onder andere themabijeenkomsten over thema’s waar kinderen op de voorschool mee bezig zijn en geven informatie aan ouders over hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen met wat het op de voorschool leert. Peuters ontwikkelen zich niet alleen op de voorschool, maar ook thuis. Ook kunnen ouders voor lichte opvoedvragen bij de ouderconsulent terecht.

Samenwerking met de basisschool De voorschool werkt nauw samen met de basisschool en gebruikt dezelfde methode, waardoor ze op dezelfde manier naar de kinderen kijken en zo de ontwikkeling goed kunnen volgen en stimuleren. Wanneer kinderen de leeftijd van vier jaar naderen, vindt een directe overdracht plaats tussen de voorschool en de basisschool. Verder maakt de voorschool gebruik van de faciliteiten (bijvoorbeeld het speellokaal) die de school biedt. Ook het jaarprogramma en activiteiten worden op elkaar afgestemd.

Wilt u uw kind inschrijven? De voorscholen in heel Amsterdam Zuidoost worden georganiseerd door welzijnsorganisatie Swazoom. Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 569 68 14 (van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur) of gaan naar de website van Swazoom, www.swazoom.nl.

Op 14 april is het weer zover, het jaarlijkse schoolproject.

Van 16.30 tot en met 17.30 uur opent Het Gein haar deuren . In alle klassen zal er verschillend werk worden tentoongesteld; Van Van Gogh tot aan Picasso. Naast deze kunstenaars kunt u ook ander werk van de kinderen bewonderen. In enkele klassen zullen er kleine presentaties zijn. Vraag aan uw kind wat er in zijn haar haar klas te doen is. We zien u graag op 14 april.

Team BS Het Gein

Vanuit de MR Sinterklaasviering ( nogmaals )

25 januari werd de MR-vergadering bijgewoond door een aantal ouders. Zij wilden graag de Sinterklaasviering op de agenda zetten en hier hebben we gehoor aan gegeven. Ook de oudervereniging, feestcommissie en schooldirectie waren aanwezig. De wijze waarop Zwarte Piet wordt afgebeeld bij de Sinterklaasviering, is vaker onderwerp van gesprek geweest waar verschillend over gedacht wordt. Rekening houdend met de maatschappelijke discussies over dit onderwerp, heeft de feestcommissie de afgelopen jaren reeds een aantal wijzigingen doorgevoerd. De MR is daarom erg blij dat tijdens onze vergadering de discussie werd opgezocht om te kijken hoe we het Sinterklaasfeest op een dusdanige manier kunnen vieren dat het een feest is waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig bij voelen.

De meningen lopen nog uiteen over hoe het Sinterklaasfeest vorm te geven maar waar iedereen het wel over eens was, is dat bij het Gein Sinterklaas gewoon gevierd wordt met liedjes, cadeaus en pepernoten maar dat er bij Het Gein geen plek meer is voor de stereotype Zwarte Piet. Dat betekent dat Piet niet langer karakteristieke kenmerken kent zoals pruik met kroeshaar, rode lippen, oorbellen en zwarte schmink.

Schooldirectie heeft voorgesteld om een commissie te vormen bestaande uit ouders en leerkrachten om na te denken hoe we Sinterklaas dit jaar gaan vieren. Denk hierbij aan roetvegen ter vervanging van schmink, leerlingen zelf versiering laten maken, aankleding van de school, etc.

De MR vindt het belangrijk om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te praten over hoe we binnen onze school hier goede invulling aan geven. Daarom agenderen wij dit onderwerp nogmaals op de eerstvolgende MR-vergadering van 4 april 2016 om 19:30 uur en nodigen alle ouders en leerkrachten uit mee te denken hoe we Sinterklaas in het vervolg gaan vieren.

Hartelijke groeten en een fijn weekend.

Reino Petrona – voorzitter MR het Gein

rnpetrona@hotmail.com

Op 12 april is een ouderavond gepland, waarbij we de ouders willen informeren over het inspectiebezoek van 22 maart 2016.

De uitkomst was ……Positief! We hebben het basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs!

Graag willen we u informeren over de inhoud van het bezoek en onze verdere verbeterplannen.

ouderavond 2015

De avond start om 19.30u. tot 21.00u.

We nodigen u van harte uit!

 

Vanuit de MR Sinterklaasviering

Nogmaals

25 januari werd de MR-vergadering bijgewoond door een aantal ouders. Zij wilden graag de Sinterklaasviering op de agenda zetten en hier hebben we gehoor aan gegeven. Ook de oudervereniging, feestcommissie en schooldirectie waren aanwezig. De wijze waarop Zwarte Piet wordt afgebeeld bij de Sinterklaasviering, is vaker onderwerp van gesprek geweest waar verschillend over gedacht wordt. Rekening houdend met de maatschappelijke discussies over dit onderwerp, heeft de feestcommissie de afgelopen jaren reeds een aantal wijzigingen doorgevoerd. De MR is daarom erg blij dat tijdens onze vergadering de discussie werd opgezocht om te kijken hoe we het Sinterklaasfeest op een dusdanige manier kunnen vieren dat het een feest is waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig bij voelen.   De meningen lopen nog uiteen over hoe het Sinterklaasfeest vorm te geven maar waar iedereen het wel over eens was, is dat bij het Gein Sinterklaas gewoon gevierd wordt met liedjes, cadeaus en pepernoten maar dat er bij Het Gein geen plek meer is voor de stereotype Zwarte Piet. Dat betekent dat Piet niet langer karakteristieke kenmerken kent zoals pruik met kroeshaar, rode lippen, oorbellen en zwarte schmink.   Schooldirectie heeft voorgesteld om een commissie te vormen bestaande uit ouders en leerkrachten om na te denken hoe we Sinterklaas dit jaar gaan vieren. Denk hierbij aan roetvegen ter vervanging van schmink, leerlingen zelf versiering laten maken, aankleding van de school, etc.   De MR vindt het belangrijk om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te praten over hoe we binnen onze school hier goede invulling aan geven. Daarom agenderen wij dit onderwerp nogmaals op de eerstvolgende MR-vergadering van 4 april 2016 om 19:30 uur en nodigen alle ouders en leerkrachten uit mee te denken hoe we Sinterklaas in het vervolg gaan vieren.   Hartelijke groeten en een fijn weekend.   Reino Petrona – voorzitter MR het Gein rnpetrona@hotmail.com

Schaakteam Geinschool plaatst zich voor finaleronde schoolschaakkampioenschap Amsterdam

nr3

Afgelopen zaterdagmiddag 12 maart werd in het Cygnus Gymnasium aan de Wibautstraat de voorronde gehouden van het Amsterdamse schoolschaakkampioenschap 2016. Er deden dit jaar 24 teams mee, waaronder twee teams van de Geinschool. Deze voorronde is heel plezierig en sportief verlopen. In beide teams heerste er een prima teamspirit. Iedereen zat goed geconcentreerd achter het bord en er is door iedereen goed gespeeld.

Het afgelopen jaar is er in de schaakklas hard gewerkt en dat was te merken ook. Het niveau is bij iedereen omhoog geschoten. De sfeer bleef in beide teams zeer goed, ook al ging er wel eens op een ongelukkige manier een partij verloren. Op de foto hieronder zijn de schaakkanjers van de Geinschool te zien. V.l.n.r. Luuk van Lunteren, Niels van Dam (schaakleraar), David Kostelijk, Mischa Pipolo, Gijs van Daalen, Dean Laurentius, Allysia Paulus, Tim Resing, Dylan Resing en Monica Kostelijk.

nr2
In alle ronden was er op alle borden veel te beleven en het bleef tot het eind toe spannend of een van de twee teams dit jaar de finaleronde zou halen. Na zes ronden stond Gein 1 op de negende plaats, maar had nog steeds zicht op een plek bij de beste zes, wat recht gaf op een plek in de finale. Na een hele spannende laatste ronde, met wisselende kansen, wist Gein 1 de cruciale wedstrijd te winnen met 2 ½ tegen 1 ½.

Dat betekende dat Gein 1 ongedeeld de vijfde plaats behaalde (zie uitslag), die recht geeft op deelname aan de finale wedstrijden die worden gehouden aanstaande zondag 20 maart in het Ignatius Gymnasium aan de Jan van Eijkstraat 47. Een eervolle vermelding verdient David Kostelijk die  aan het eerste bord van Gein 1 uit 7 partijen 5 ½ punt wist te scoren. Het was even schrikken toen David toch wel onverwacht al in ronde 2 tegen nummer één Choi Pham van de Pinksterbloemschool moest aantreden. Schrikken omdat Choi al twee keer kampioen van Nederland is geweest, maar het is allemaal prima verlopen. Op foto hieronder zien we team 1 van de Geinschool in actie tegen team 1 van de Pinksterbloemschool, die evenals de zes voorgaande jaren ook nu weer met de eerste prijs naar huis gingen.

nr1
Ook in team twee is heel goed gespeeld. Werden de spelers van dit team vorig jaar nog voorlaatste, dit jaar scoorde Allysia Paulus en Gijs van Daalen een keurige 50% en stond het team als geheel aan het eind van de middag met een 50% score aan matchpunten tien plaatsen hoger dan vorig jaar. Prima gedaan! Op de onderstaande foto zien we team 2 in actie.

 

  Basisscholen schaakkampioenschap Amsterdam Uitslag voorronde zaterdag 12 maart 2016 MP BP
1 De Pinksterbloem 1 14 25,5 Kwalificatie
2 De Pool 12 20,5 Kwalificatie
3 Willibrord 1 10 21,5 Kwalificatie
4 ASVO 1 10 18,0 Kwalificatie
5 ABBS Het Gein 1 9 16,0 Kwalificatie
6 De Pinksterbloem 2 8 17,5 Kwalificatie
7 De Achthoek 1 8 16,0
8 De Achthoek 2 8 15,5
9 De Meer 1 8 12,0
10 Willibrord 2 7 16,0
11 De Pinksterbloem 3 7 14,5
12 Lidwinaschool 1 7 14,0
13 ABBS Het Gein 2 7 13,5
14 Boe/Burght 7 11,5
15 ASVO 3 6 14,5
16 ASVO 2 6 13,0
17 De Achthoek 3 6 12,5
18 De Witte Olifant 1 6 12,0
19 Piet Hein 1 6 11,0
20 Lidwinaschool 3 5 11,5
21 Piet Hein 2 5 11,0
22 De Meer 2 4 10,0
23 Lidwinaschool 2 2 6,5
24 De Pinksterbloem 4 0 2,0

Fijn was ook dit jaar weer de grote belangstelling van de kant van de ouders, die met hun aanwezigheid mede voor de goede sfeer zorgden.  We hopen dat er bij de finaleronde aanstaande zondag 20 maart 2016 weer ook veel ouders komen kijken. Het is dan vrij parkeren in de stad, maar het zal daar wel vol zijn, dus kom met het OV, of als dat kan, met de fiets.

Erik Fokke

Niels van Dam