Home » De Oudervereniging

De Oudervereniging

Oudervereniging Het Gein
De oudervereniging, kortweg OV, heeft als doel het plezier op school zo veel mogelijk te ondersteunen en heeft zich georganiseerd in verschillende commissies. Deze bestaan uit enthousiaste ouders die zich op vrijwillige basis inspannen om de school zo leuk en prettig mogelijk te maken voor de kinderen.

Enthousiaste commissies
De oudervereniging bestaat uit verschillende commissies: feest, sport, bieb, onderhoud, tuin, luizen, PR en hygiëne. In de volgende nieuwsbrieven zullen we steeds een korte update geven vanuit de commissies.

Overleg en Facebook
Het DB en de woordvoerders van de OV hebben maandelijks een overleg. De notulen kun je in de balk rechts downloaden. In de notulen (en in de schoolagenda) vind je de vergaderdata. Een OV-vergadering is openbaar en kun je dus altijd een keer bijwonen. Ook kun je lid worden van onze Facebookgroep: www.facebook.com/groups/OVhetgein.

Dit wil jij ook!
Hulp is altijd welkom! Wil je je ook aansluiten bij een van onze leuke commissies, of wil je eerst meer informatie? Spreek ons aan op woensdagochtend in de centrale hal of stuur een mailtje naar oudervereniging@hetgein.nl.

 

Beste ouders / verzorgers,

Jullie hebben het vast al gezien in de jaarkalender van school en/of op Facebook, maar hierbij sturen we jullie ook nog graag de officiële uitnodiging.

Via deze weg nodigen wij jullie graag uit om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (kortweg ALV) bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 13 oktober vanaf 20:00 uur in de centrale hal van school.

Tijdens deze vergadering vertellen de commissies wat er het afgelopen jaar is gebeurd op school en welke plannen ze hebben voor volgend jaar, worden de financiële gegevens toegelicht en wordt de hoogte van de contributie vastgesteld.

Wil je van te voren het jaarverslag lezen, dan is deze op te vragen via oudervereniging@hetgein.nl.

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten, dan maken we er met z’n allen een gezellige avond van.

Met vriendelijke groet,

Mark Vlaanderen – voorzitter
Nancy Lijten – secretaris
Steven Vlaanderen Oldenzeel – penningmeester