Home » Leerlingenraad » Leerlingenraad 2014-2015

Leerlingenraad 2014-2015

Ook voor de leerlingen (van de groepen 6, 7 en 8) is een manier gecreëerd om mee te denken, te praten en soms te beslissen. De leerlingenraad bestaat uit 12 leerlingen en wordt voorgezeten door een leerling uit groep 8. De raad komt 6 x per schooljaar bij elkaar en wordt begeleid door de directeur.

Zenjiro, Koen, Amalia, Gideon, Tim, Kayleigh, Monica, Bas, Thibaud, Dean Janoah & Lisa

Leerlingenraad 2014-2015