Home » Nieuwsbrief » AMC

AMC

Beste ouders,

Inmiddels hebben een aantal ouders hun kind aangemeld voor het onderzoek van het AMC naar de late gevolgen van vroeggeboorte. Hartelijk dank voor uw aanmelding!

De onderzoekers zullen binnenkort met de leerkracht gaan overleggen wanneer de kinderen de testen kunnen doen; de leerkracht zal dit met ouders bespreken.

Mocht u uw kind nog niet aangemeld hebben, maar wel geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich nog aanmelden door het antwoordformulier aan de leerkracht van uw kind te geven óf uw kind aan te melden bij Richard Schuiling.

We zouden namelijk graag nog meer kinderen die niet te vroeg geboren waren opnemen in ons onderzoek!

 

Kort samengevat houdt het onderzoek in dat de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen die in het AMC teruggezien worden op 5 en 6 jaar vergeleken zal worden met de ontwikkeling van leeftijdgenoten die niet te vroeg geboren waren. De kinderen zullen vergeleken worden op het gebeid van aandacht, geheugen, taalontwikkeling, maar ook op oog-hand coördinatie en motoriek.

Wij zijn op zoek naar kinderen geboren met een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken en een geboortegewicht van meer dan 2500 gram, én de leeftijd van 5 jaar.

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de projectleider van het onderzoek, Mw. Cornelieke Aarnoudse-Moens (020 – 56 61088 of c.aarnoudse-moens@amc.uva.nl)

 

Met vriendelijke groet,

Cornelieke Aarnoudse-Moens