Home » Nieuwsbrief » Besluit Sinterklaasviering en oproep ouders voor in de werkgroep.

Besluit Sinterklaasviering en oproep ouders voor in de werkgroep.

Zoals in de nieuwsbrief een aantal keer was aangekondigd, was er 4 april een MR-vergadering, waarbij we ruimte op de agenda hebben gegeven aan andere ouders en leerkrachten om verder met elkaar te bespreken hoe we op onze school in het vervolg de Sinterklaasviering vorm gaan geven. Naast de MR en schooldirectie waren ook een aantal ouders, leerkrachten en de feestcommissie aanwezig.

Tijdens deze vergadering is nogmaals het besluit bekrachtigd om de Sinterklaasviering in het vervolg zonder de karakteristieke kenmerken van Zwarte Piet te vieren. Daarom is besloten om een werkgroep te vormen die vanuit een breed referentiekader als klankbordgroep gaat fungeren en met ideeën komt hoe we vanaf komend schooljaar het Sinterklaasfeest gaan vieren. De werkgroep moet gaan bestaan uit 2 ouders, 2 leerkrachten, 2 leerlingen en de feestcommissie. Bij de opstart van de werkgroep zal een lid van de MR en directie van de school aanwezig zijn.

We willen de werkgroep snel samenstellen en bij elkaar roepen, zodat we op tijd kunnen starten met de voorbereidingen. Het streven is om voor de zomervakantie een groot deel van het denkwerk al gedaan te hebben, zodat het na de zomervakantie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De feestcommissie blijft verantwoordelijk voor het organiseren van het feest.

Deelname van leerlingen, wordt via de leerlingenraad geregeld. Deelname van leerkrachten wordt binnen het schoolteam afgestemd. De voornaamste oproep nu is dus de deelname van ouders. Wilt u meedenken over hoe we het Sinterklaasfeest gaan vieren, geef u dan zo snel mogelijk op bij de schooldirectie. Let wel, we zoeken 2 ouders, dus geef u snel op.

Reino Petrona (voorzitter MR) & Richard Schuiling (schooldirecteur)