Home » Nieuwsbrief » Betreft: Tevredenheidspeilingen

Betreft: Tevredenheidspeilingen

Geachte ouders en/of verzorgers,

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Het Gein en bestuur veel waarde aan het oordeel van ouders, leerlingen en medewerkers. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en voor medewerkers.

Maandag ontvangt u één vragenlijst ook al heeft u meerdere kinderen bij ons op school. Het invullen van de vragenlijst gebeurt door het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt hooguit tien minuten in beslag. De lijst kunt u in een gesloten envelop op school inleveren. De gesloten enveloppen worden doorgestuurd naar het adviesbureau. Daar worden de enveloppen geopend, waarna de vragenlijsten door het bureau worden verwerkt. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen.

Het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd door het onafhankelijke bureau “Scholen met Succes”. Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en het managementteam van de school ontvangen de rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De verwachting is dat de rapporten rond januari in ons bezit zijn. We verzoeken u de lijst in gesloten enveloppe ( is bij gevoegd )voor 21-11-2016 in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

Alvast onze dank!

Met vriendelijke groet,

Richard Schuiling

Directeur