Home » Nieuwsbrief » De MR is weer voltallig

De MR is weer voltallig

Een aantal weken geleden heeft Klaus Volk afscheid genomen van de MR waardoor er een plekje vrijkwam in de oudergeleding van de MR. Hiertoe hebben we een oproep gedaan via de nieuwsbrief en zijn we verheugd te kunnen melden dat we een nieuw lid hebben gevonden: Marthe Brüggeman. Helaas is er ook een aantal aanmeldingen binnen gekomen na de sluitingstermijn waardoor we deze niet meer hebben kunnen meenemen. We zijn in elk geval verheugd om te zien dat er interesse in de MR is en het toont mede de ouderbetrokkenheid bij Het Gein.

 

Eerder dit jaar heeft meester Mathijs, juf Rieki reeds vervangen in de personeelsgeleding.

 

Afgelopen maandag hadden we een MR vergadering met een volle agenda. Zo hebben we het o.a. gehad over

  • Het inspectiebezoek van begin volgend jaar en welke voorbereidingen daarvoor getroffen worden.
  • Ouders meer inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind.
  • Sinterklaasviering en de wijze waarop zwarte Piet daarin wordt weergegeven
  • Hoe de ouderbetrokkenheid te verhogen zowel bij ouderavonden als bij activiteiten van de eigen klas.
  • De zichtbaarheid van de MR vergroten

 

De notulen worden binnenkort op de site gepubliceerd. De eerstvolgende vergadering is 25 januari om 19:30 uur en is openbaar.

 

We willen afsluiten door Klaus en Rieki te bedanken voor hun inzet voor de MR.

 

Reino Petrona  (voorzitter MR Het Gein)