Home » Nieuwsbrief » De ouderbijdrage voor het huidige schooljaar en schooljaar 2016/2017

De ouderbijdrage voor het huidige schooljaar en schooljaar 2016/2017

Zou u de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar spoedig willen overmaken? Indien u al betaald heeft, hartelijk dank daarvoor! Het helpt ons om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen. Heeft u vragen? Mailt u dan naar oudervereniging@hetgein.nl Maar u kunt ook op de woensdagochtend uw vraag stellen in de Aula van de school, want daar zit van 8.30 t/m 9.00 een vertegenwoordiger van de Oudervereniging om direct een antwoord op uw vraag te geven.

 

Voor het huidige schooljaar 2015/2016 en het komende schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld:

 

Groep 1               € 70,00 (indien uw kind na 1 januari is gestart is dit bedrag 45 Euro)

Groep 2               € 70,00

Groep 3               € 70,00

Groep 4               € 70,00

Groep 5               € 70,00

Groep 6               € 130,00

Groep 7               € 70,00

Groep 8               € 135,00

 

Met een speciaal verzoek voor de huidige groep 7 (Groep 8 van komend schooljaar). De nieuwe groepen 8 gaan begin september 2016 op schoolkamp. De ouderbijdragen van de groepen 8 moet dan ook voor september 2016 worden overgemaakt. Houdt u hier rekening mee wanneer uw kind in groep 8 zit. Voor alle andere groepen geldt dat de ouderbijdrage voor 1 oktober 2016 moet worden voldaan.

 

Het rekeningnummer van de Ouder Verenging is (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79. Vergeet hierbij niet om de naam van uw kind + groep erbij te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Steven Vlaanderen Oldenzeel

Penningmeester OV het Gein

Bereikbaar via 020 5001825 / 0612584175

 

OV Rekening nummer (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79