Home » Nieuwsbrief » De ouderbijdrage voor schooljaar 2015/2016

De ouderbijdrage voor schooljaar 2015/2016

Een nieuw klaslokaal, een nieuwe meester of juf, een nieuwe start! Is uw kind alweer vol verhalen thuisgekomen? Ook de organisatie en planning voor de activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met de Ouderverenging is weer in volle gang: Schoolreisjes, Feestavonden, Sinterklaas, Kerst, Paas ontbijt en niet te vergeten de Schoolkampen.

Zou u de ouderbijdrage spoedig willen overmaken? Indien u reeds betaald heeft, hartelijk dank daarvoor. Het helpt ons enorm om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen. Heeft u vragen? Mailt u dan naar oudervereniging@hetgein.nl Maar u kunt ook op de woensdagochtend uw vraag stellen in de Aula van de school, want daar zit van 8.30 t/m 9.00 een vertegenwoordiger van de Oudervereniging om direct een antwoord op uw vraag te geven.

Voor het huidige schooljaar 2015/2016 is de ouderbijdrage vastgesteld.

Groep 1               € 70,00
Groep 2               € 70,00
Groep 3               € 70,00
Groep 4               € 70,00
Groep 5               € 70,00
Groep 6               € 130,00
Groep 7               € 70,00
Groep 8               € 135,00

Met een speciaal verzoek voor groep 8. De groepen 8 gaan al op 2 september op schoolkamp, ons verzoek is dan ook om de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk te voldoen.

Het rekeningnummer van de Ouder Verenging is (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79. Vergeet hierbij niet om de naam van uw kind + groep erbij te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

Steven Vlaanderen Oldenzeel
Penningmeester OV het Gein
Bereikbaar via 020 5001825 / 0612584175

OV Rekening nummer (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79