Home » Nieuwsbrief » De ouderbijdrage

De ouderbijdrage

BELANGRIJK: Zou u de ouderbijdrage spoedig willen overmaken? Indien u reeds betaald heeft, hartelijk dank daarvoor. Echter heeft op dit moment minder dan 40% van de ouders deze ouderbijdrage betaald. Heeft u vragen? Mailt u dan naar oudervereniging@hetgein.nl

Voor het huidige schooljaar 2014/2015 is de ouderbijdrage vastgesteld.

Groep 1               € 70,00

Groep 2               € 70,00

Groep 3               € 70,00

Groep 4               € 70,00

Groep 5               € 70,00

Groep 6               € 130,00

Groep 7               € 70,00

Groepen 8 hebben betaald, bedankt!

Het rekeningnummer van de Ouder Verenging is (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79. Vergeet hierbij niet om de naam van uw kind + groep erbij te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Steven Vlaanderen Oldenzeel

Penningmeester + Secretaris ai OV het Gein

Bereikbaar via 020 5001825 / 0612584175

 

OV Rekening nummer (SEPA): NL11 INGB 0002 3841 79