Home » Nieuwsbrief » De stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam zoekt een nieuw lid voor het toezichthoudend bestuur

De stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam zoekt een nieuw lid voor het toezichthoudend bestuur

logo absa 

Tot de ABSA scholengroep behoren 6 basisscholen. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend deel. Het toezichthoudend deel bestaat uit vijf personen uit verschillende disciplines, die hun diensten als bestuurslid leveren zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Hun belangrijkste drijfveer is het om een bijdrage te leveren aan de toekomst van de leerlingen in Amsterdam.

ABSA staat voor bijzonder neutraal onderwijs. De ABSA scholen hangen geen geloofsovertuiging aan. ABSA gaat uit van de gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen.

Onze missie

ABSA is een professionele organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talenten van kinderen en personeelsleden in een veilig sociaal-pedagogisch klimaat.

ABSA staat voor toegankelijkheid en pluriformiteit in de verschillende wijken van Amsterdam waar de scholen zich bevinden.

 

Functie-eisen

  • Affiniteit met en kennis van het basisonderwijs;
  • Instemmen met doelstellingen, missie en visie van de ABSA scholen, maar ook ….. een kritisch klankbord voor de uitvoerend bestuurder;
  • Weet evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Maatschappelijke betrokkenheid en vertrouwdheid met de regio Amsterdam;
  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Ervaring met een toezichthoudende bestuurlijke rol;
  • Expertise op juridisch gebied;
  • Een ondernemer met een pragmatische aanpak;
  • Minimaal één avond per maand beschikbaar.

 

U kunt uw belangstelling tot uiterlijk 1 oktober kenbaar maken via absascholengroep@gmail.com

Informatie over de ABSA scholengroep op onze website www.absascholengroep.nl

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Rob Geul

via hetzelfde mailadres of via 06-24655054