Home » Nieuwsbrief » De verrijkingsklas

De verrijkingsklas

Vorig schooljaar zijn De Regenboog en Het Gein samen gestart met een Verrijkingsklas (pilot), voor kinderen die een extra uitdaging nodig hebben naast het reguliere extra aanbod in de klas. De eerste groep kinderen sluit eind november het eerste blok af. Er is met de kinderen hard gewerkt aan allerlei vaardigheden en zij hebben er veel geleerd. In januari kunnen we starten met een nieuwe groep leerlingen.

De verrijkingsklas is bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8 die meer- of hoogbegaafd zijn en daardoor andere onderwijsbehoeften kunnen hebben. In de verrijkingsklas wordt de mogelijkheid geboden om aan deze andere behoeften tegemoet te komen. Te denken valt aan de volgende zaken:

    • Uitdagende opdrachten krijgen die in eerste instantie (te) moeilijk lijken te zijn.
    • Contact hebben met kinderen met een vergelijkbare ontwikkeling en behoefte.
    • Uitdaging en ontwikkeling op hun niveau.
    • Inzicht krijgen in hun eigen leren en denken.

 

Mocht u denken dat uw kind baat zou hebben bij deelname aan de verrijkingsklas, kunt u dat kenbaar maken aan de leerkracht van uw kind, of aan de intern begeleider (Mildred Hidding, m.hidding@hetgein.nl ).

Om te bepalen of kinderen in aanmerking komen voor deze klas maken we gebruik van een screeningsinstrument, dat ingevuld wordt door de ouders en door de leerkracht. Op basis van deze informatie van ouders en leerkrachten bepalen de scholen (Het Gein en De Regenboog) in overleg welke leerlingen in deze pilotgroep geplaatst kunnen worden.

Mochten er meer kinderen zijn die in aanmerking komen dan er plaatsen beschikbaar zijn (6 per school), zullen de kinderen die niet in deze groep geplaatst kunnen worden, in de volgende periode na de zomervakantie aan bod komen.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van Het Gein

Het team van De Regenboog