Home » Nieuwsbrief » Enquête oudervereniging

Enquête oudervereniging

De oudervereniging is enige tijd terug gestart met een nieuwe commissie: de PR-commissie. Deze commissie is in het leven geroepen om o.a. meer ouders naar de ALV te krijgen, meer aandacht te vragen voor de OV en bovenal om jullie als ouders meer bij school te betrekken. We stellen onszelf daarbij de vraag: is deze manier van communiceren goed / effectief / nuttig /etc.?

Voordat de OV aan de slag gaat met het verbeteren van de communicatiemiddelen willen wij eerst graag van de ouders horen waar behoefte aan is. Daarom is een korte enquête opgesteld.
steven v vla

  • Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

De enquête is ook op woensdagochtend tussen 08.30 – 09.00 uur in te vullen tijdens het vragenhalfuurtje van de OV in de centrale hal.

 

We hopen dat jullie allen even de tijd willen nemen om de enquête in te vullen. Onder alle deelnemers, die vóór 21 april de enquête hebben ingevuld, wordt een leuke prijs verloot.

 

Alvast bedankt voor je tijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nancy Lijten (mama Noa klas 1/2 D) en Tessa van der Poel (mama Tijn klas 1/2 D)

PR-commissie OV