Home » Nieuwsbrief » Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

Beste ouders,

Op ABBS Het Gein werken wij vanuit (gedrags)verwachtingen. Door verwachtingen te stellen weten de kinderen en leerkrachten altijd waar ze aan toe zijn.

Om de sfeer in de klassen gezellig en goed te houden hebben we binnen de school daarom afspraken gemaakt.

De leerkrachten stellen elke week een afspraak centraal. Echter, bij grensoverschrijdend gedrag hanteren wij één bepaalde route. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

 

Stappen Actie
1 1e waarschuwing
2 2e waarschuwing
3 Time-in (maximaal 10-15 minuten)

 • Plek in de klas.
 • De kinderen zitten alleen in de time-in-plek, zonder te communiceren met klasgenoten.
 • Op de plek liggen vervangende taken voor de kinderen.
4 Time-out 1 (maximaal 20-30 minuten)

 • Plek in de time-out groep.
 • Er wordt niet met andere gecommuniceerd.
 • Je doet wat er aan je gegeven wordt.
 • Gedragsspecialist wordt gemaild.
5 Time-out 2 (de rest van het dagdeel)

 • Plek in de time-out groep.
 • Gedragsspecialist wordt gemaild.
 • Bij gemiddeld twee of meer time-out’s per week worden ouders gebeld en vindt er een gesprek plaats tussen ouders, leerkracht, de gedragsspecialist en eventueel het kind zelf.
BIJ ZEER GEVAARLIJK GEDRAG (wanneer iemand in gevaar is):
 • Directie en intern begeleider worden ingeschakeld
 • Ouders worden gebeld en komen direct naar school voor gesprek
 • Directie bepaalt welke vervolgstappen zullen worden ondernomen.

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over het hoe Het Gein handelt bij grensoverschrijdend gedrag.

Mocht u nog vragen hebben, op woensdag en donderdag ben ik beschikbaar deze voor u te beantwoorden.

 

Kiki Vlijmincx