Home » Nieuwsbrief » Groep 8 uitstroom 2015 en de MATCHING

Groep 8 uitstroom 2015 en de MATCHING

Beste ouders,

Matching:

 Aangezien het systeem van loting in Amsterdam in het verleden voor de nodige consternatie heeft gezorgd, is besloten om over te gaan op een systeem van “matching”. Kinderen moeten een zogenaamde voorkeurslijst invullen. Op deze lijst schrijven ze, in volgorde van voorkeur, een aantal scholen waar ze graag geplaats willen worden. Het Gein adviseert ouders minimaal vijf scholen op te geven. Na de “matching” wordt een kind geplaatst op één van de scholen van hun lijst. Omdat vanuit het ministerie in 2014 een nieuwe wet is aangenomen waarin staat dat alle scholen in Nederland verplicht zijn om de cito-eindtoets af te nemen, vindt de matching pas plaats nadat de uitslag bekend is gemaakt. Ouders en kind hebben dan de mogelijkheid om, alleen bij een hogere score, in overleg met de leerkracht het besluit aan te passen. Bij een lagere score gebeurt er in principe niets. Eén en ander impliceert dat kinderen uiterlijk 8 juni horen op welke school van hun voorkeurslijst plaats is.

Op het onderstaande lijstje kunt u zien hoe dit is verlopen voor onze school.

37 leerlingen op voorkeur 1

35 van de 49 advies en cito overeen

09 van de 49 advies en cito lager

04 van de 49 advies en cito hoger. Er is een advies bijstelling geweest van 2 van deze leerlingen.

Het blijft natuurlijk zuur als je niet op je favoriete school wordt geplaatst.

matching

Met vriendelijke groet,

Richard