Home » Nieuwsbrief » Het stedelijk toelatingsbeleid, voor ouders waarvan het kind voor het eerst in 2015-2016 naar de basisschool gaat.

Het stedelijk toelatingsbeleid, voor ouders waarvan het kind voor het eerst in 2015-2016 naar de basisschool gaat.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 geldt in Amsterdam een nieuw toelatingsbeleid voor (bijna) alle basisscholen. Dit toelatingsbeleid is van toepassing voor alle kinderen geboren op of na 1 juli 2011 en die in het schooljaar 2015-2016 voor het eerst naar de basisschool gaan.

De meeste ouders zullen al een informatiebrief hierover van de gemeente ontvangen hebben. Dit wordt het stedelijk toelatingsbeleid genoemd.

 

Ouders die al kinderen bij ons op school hebben en een jonger broertje of zusje gaan aanmelden volgens het nieuwe toelatingsbeleid kunnen we geruststellen. Deze kinderen kunnen we plaatsen volgens de voorrangscriteria.

Op de website van het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid, www.amsterdam.nl/schoolwijzer, veel gestelde vragen, staat heel duidelijk vermeld:

“Wat zijn de voorrangscriteria die gebruikt worden?”

De voorrangscriteria worden in onderstaande volgorde bij de plaatsing toegepast:

  1. Een kind heeft een ouder broertje/zusje op school (op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt);
  2. Een kind heeft een VVE(vroeg voorschoolse educatie)-indicatie én gaat naar de, bij de eerste voorkeursschool behorende, voorschool én woont in het voorrangsgebied van de school;  b. Een kind heeft een bewijs van inschrijving op een Integraal Kind Centrum (IKC) én gaat naar het, bij de eerste voorkeursschool behorende, IKC én woont in het voorrangsgebied van de school;
  3. Een ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  4. Het kind woont in het voorrangsgebied van de school.”

 

Tot wanneer kunt u aanmelden?

 

U kunt zich aanmelden d.m.v. het speciale aanmeldingsformulier, dat u van de gemeente ontvangt, bij de school van uw eerste voorkeur. De school voert de gegevens in op een speciale website.

 

Per schooljaar zijn er drie plaatsingsmomenten. Voor kinderen die te maken krijgen met het stedelijk toelatingsbeleid gelden de volgende sluitingsdata:

Geboren tussen 1 juli 2011 en 31 december 2011:              10 maart 2015;

Geboren tussen 1 januari 2012 en 30 april 2012:              01 juni 2015;

Geboren tussen 1 mei 2012 en 31 augustus 2012:             01 november 2015.

Binnen twee weken na bovenstaande sluitingsdata krijgt u te horen van de basisschool of uw kind geplaatst is op de school van uw eerste voorkeur.

 

We willen u vriendelijk vragen de aanmelding altijd via het aanmeldformulier van de gemeente te doen. Ook ouders die al een kind of kinderen bij ons op school hebben.

Als u dit heeft ontvangen, kunt u dit bij ons, ingevuld en ondertekend inleveren. U ontvangt daarna van ons een afschrift van verwerking als bewijs van aanmelding. Zo kunt u altijd controleren of de ingevoerde gegevens juist zijn.

 

De komende tijd zal er nog veel meer informatie beschikbaar komen.

We houden u op de hoogte. Bovenstaande voorrangscriteria zijn alleen van toepassing als er een wachtlijst zou zijn voor onze school.

 

De directie