Home » Nieuwsbrief » Inspectie bezoek BS Het Gein

Inspectie bezoek BS Het Gein

De inspectie van het onderwijs zal in november 2014 een bezoek brengen aan BS Het Gein. Iedere vier jaar krijgt een basisschool in Nederland inspectiebezoek en wordt het zogenaamde basisarrangement vastgesteld. Bij ons is het vier jaar geleden dat we inspectiebezoek hebben gehad.

Wat wordt er onderzocht:

De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden:

  • De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.
  • De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg.
  • De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.
  • Wet en regelgeving.

Het is voor de school toch altijd een spannende periode hoe we worden beoordeeld. We houden u op de hoogte.

Richard