Home » Nieuwsbrief » Inspectiebezoek

Inspectiebezoek

Zoals eerder in de nieuwsbrief aangekondigd, heeft onze school op 11 november inspectiebezoek gehad. De 2 inspecteurs hebben de groepen 1 t/m 8 bezocht. Ze waren erg tevreden over onze leerkrachten. Onze leeropbrengsten (resultaten halfjaarlijkse citotoetsen en cito eindtoets) zijn voldoende. Verder is er gekeken naar onze zorg, waarbij onder andere gekeken werd naar de zorg voor leerlingen met specifieke behoeftes. Er zijn gesprekken geweest met leerlingen, leerkrachten, de intern begeleiders (IB-er) en de directie. Het Gein is goed op weg voor wat betreft scholingstrajecten/plannen en moet deze weg vervolgen om tot verdere ontwikkeling van de zorgstructuur te komen. Binnenkort ontvangen we het inspectierapport. We zullen het rapport aandachtig bestuderen en zullen als dat wenselijk is hierop reageren. Zodra het rapport formeel is, zullen wij u op de hoogte stellen van de bevindingen van de inspectie.

Met vriendelijke groet,

Richard