Home » Nieuwsbrief » Kerstkoor Het Gein

Kerstkoor Het Gein

Het is weer zover. Op 18 december is er op Het Gein weer het traditionele kerstdiner. We starten om 17.00 uur.

groepen 1 t/m 4 tot 18.15u. U kunt dan uw kind ophalen.

groepen 5 t/m 8 tot 18.30u. U kunt dan uw kind ophalen.

 

Zoals u wellicht weet beginnen we de avond met het kerstkoor. Ongeveer 60 leerlingen van de groep 6,7 & 8 zijn, op dit moment, druk bezig met het inoefenen van een aantal kerstliedjes.

Het kerstkoor zal op 18 december om 16.40 uur de kerstliedjes zingen. Bij droog weer op het schoolplein van de bovenbouw. Bij regenachtig weer zullen ze u toezingen in de hal. Wij hopen dat u met grote getale komt luisteren.

Alleen de kinderen (ouders) die in het koor zingen kunnen hun eten om 16.25 uur in hun eigen klas brengen. De andere kinderen weten wanneer ze hun eten in de klas kunnen afleveren. Dit wordt met de betreffende leerkracht van uw kind afgesproken.

2014 kerstkoor

Wij hopen dat u weer met zijn allen komt luisteren.

Ilse Oomen