Home » Nieuwsbrief » KSH opvang met een doorgaande leerlijn naar de basisschool

KSH opvang met een doorgaande leerlijn naar de basisschool

Kinder Service Hotels staat inmiddels bekend om zijn service en buiten de kaders denken. Om beter te kunnen aansluiten op school zoals de peuterspeelzaal is er vanuit Kinder Service Hotels, Gein  gestart met Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) scholing voor pedagogisch medewerkers.

Dit met als doel om kinderen die gebruik maken van ons kinderdagverblijf een soepele start te kunnen laten maken in groep 1 van de basisschool

Als uw kind gebruikt maakt van meerdere disciplines (bijvoorbeeld van KDV èn peuterspeelzaal)  betekent dit in de praktijk dat er gewerkt wordt vanuit hetzelfde kader.

PUK

VVE programma; Ben ik in Beeld?

Vanaf maart 2014 zijn er medewerkers van de peutergroep binnen Kinder Service Hotels gestart met de 2 jarige cursus “Ben Ik In Beeld”. Op ieder kinderdagverblijf en peuterspeelzaal kan “Ben ik in Beeld”( BiiB)  bijdragen aan de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers én sluit dit aan op de behoeften van het jonge kind.

Onderdeel van BiiB is: Puk & Ko. Samen met de vrolijke hand pop Puk beleven de peuters de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen.

Spelenderwijs brengen wij de kinderen vaardigheden bij ter bevordering van een soepele overgang naar de basisschool. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is het niet alleen geschikt voor peuters met een taalachterstand, maar krijgen juist ook taalvaardige peuters voldoende uitdaging.

Ben Ik In Beeld is samen met het programma van Puk en volwaardig VVE programma.

De pedagogisch medewerkers die met BiiB werken zijn hiervoor speciaal opgeleid. In deze opleiding leren de pedagogisch medewerkers hoe ze een sensitief-responsieve houding aannemen. Door deze houding, waarin de pedagogisch medewerker écht ziet waar de behoeften van kinderen liggen, kan van ieder moment van de dag een kansrijk moment gemaakt worden. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens het fruit eten praten over de vormen en kleuren van het fruit en heb je bij een dagelijkse routine een leermoment, waar de pedagogisch medewerker bewust voor kiest en de kinderen gezellig aan het praten zijn.

Wat maakt Ben ik in Beeld zo uniek? Het programma is gericht op het versterken van de competenties van pedagogisch medewerkers én sluit aan op de behoeften van het jonge kind. Een aantrekkelijk en compleet VVE-programma voor ieder kinderdagverblijf, dat bestaat uit verschillende onderdelen.

Binnenkort is onze speciale BiiB folder te vinden op school bij ons op de vestiging in de informatiemolen en op onze website.

Wilt u nu al meer informatie neem dan eens een kijkje op de website

www.benikinbeeld.org

KSH