Home » Nieuwsbrief » MR verkiezingen

MR verkiezingen

Op onze school hebben vier ouders samen met vier leerkrachten zitting in de medezeggenschapsraad van de Geinschool.

Deze adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van het Gein bij diverse  onderwerpen en beleidspunten.

De afgelopen jaren hebben wij  ons ingezet voor betere hygiëne op school (alle toiletten  voorzien van handdoekjes en zeep) en hebben we meegewerkt aan het leesbaarder maken van de schoolgids. Ook hebben we een aanvullende enquête opgesteld naar aanleiding van de verbeterpunten die uit het oudertevredenheidsonderzoek van 2012 naar voren kwamen want we willen doorgaan met het continu verbeteren van de school. Wie hier actief aan mee wil doen is van harte uitgenodigd om zich te kandideren voor de MR!

In het nieuwe schooljaar komen er drie zetels vrij.

U kunt zich opgeven bij Hanna Kostelijk via een e-mail.

Als er meer dan drie kandidaten zijn dan worden er verkiezingen georganiseerd.

Indien u meer wilt weten over de MR dan  kunt u contact opnemen met mij.

Hanna Kostelijk:

hanna@elektrakamerkoor.nl

MR lid.