Home » Nieuwsbrief » Nieuws uit de kleuterbouw

Nieuws uit de kleuterbouw

Beste ouders en/of verzorgers,

Aller eerst willen wij jullie bedanken voor de grote opkomst om bij de afsluiting van onze drama/dans lessen te komen kijken, “ Raar maar waar”, die alle klassen afgelopen donderdag hebben gehouden. Wij vonden het erg fijn om te zien hoeveel ouders, opa’s en oma’s tijdens de kijkles erbij aanwezig waren. De kinderen waren dan ook erg trots dat jullie er waren en hebben genoten. Super!

Woensdag hebben de kinderen al een leuke boekenverkoop gehad, waarbij ze weer nieuwe ervaringen hebben opgedaan. Wij zeggen voor herhaling vatbaar!

Vorige week donderdag vond er een toneelstuk plaats voor de kinderen, door de leerkrachten, om de Kinderboekenweek officieel te openen.

In de klassen is dus druk met het thema “ Raar maar waar” gewerkt. Er zijn mooie robots geknutseld, geplakt en getekend, raketten gebouwd, vliegtuigjes gevouwen, diverse proefjes gedaan en er zweefden vreemde theedoeken door de gangen. We gaan nog even door met het thema na de vakantie, gekoppeld aan de herfst, waarna we in de week van 16 november langzaam over zullen gaan op thema “winkel”. Dit thema zullen we door laten lopen tijdens de Sint en kerstperiode.

Meer informatie daarover zult u nog ontvangen. Op de deur van de klas staat altijd de actuele informatie.

Misschien heeft u het in de kalender al zien staan, de 10-min. gesprekken komen er weer aan in de week van maandag 2 november.

Als uw kind nieuw is begonnen bij ons op school vinden wij het fijn om na 6-8 weken een gesprek te voeren, met u als ouder. De eerst wenperiode staat daarin centraal en het ingevulde “Dit ben ik-formulier” en eventuele informatie verkregen vanuit PSZ/KDV. U wordt vanzelf door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek.

In deze gespreksronden van november zullen wij niet alle kleuterouders uitnodigen. We hebben u immers net in juni gesproken over de ontwikkeling van uw kind. Slechts enkele ouders zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Deze ouders worden persoonlijk benaderd door de leerkracht om een afspraak te maken.

Mocht u het zelf fijn vinden om de leerkracht van uw zoon of dochter te spreken, weet dan dat u altijd welkom bent om een gesprek aan te vragen. Dit kan immers het hele jaar. De deur staat altijd open!

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en mocht u gezellig gaan wandelen, herfst schatten zijn na de vakantie van harte welkom!