Home » Nieuwsbrief » Nieuws van de M.R.

Nieuws van de M.R.

Vanuit de M.R. is duidelijk geworden dat niet alle ouders er van op de hoogte zijn dat iedereen altijd meer dan welkom is om voor of na schooltijd de klas binnen te lopen. U heeft dan de mogelijkheid te zien waar uw kind mee bezig is. Het week- en dagprogramma, huiswerk en eventuele bijzonderheden staan op het bord.

Het leerstofaanbod wordt altijd vermeld tijdens de informatie avond aan het begin van het schooljaar. Aanvullende informatie kunt u vinden in de katernen “Snap je Kind”, waarvan u in het begin van het schooljaar een folder heeft meegekregen. In elke klas is een exemplaar ter inzage aanwezig.