Home » Nieuwsbrief » Nogmaals>>Uitnodiging om zich te kandideren voor de MR!

Nogmaals>>Uitnodiging om zich te kandideren voor de MR!

mr nieuws

Op onze school hebben vier ouders samen met vier leerkrachten zitting in de medezeggenschapsraad van de Geinschool. Deze adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van het Gein bij diverse onderwerpen en beleidspunten.

De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor betere hygiëne op school (alle toiletten  voorzien van handdoekjes en zeep) en hebben we meegewerkt aan het leesbaarder maken van de schoolgids. Ook hebben we een aanvullende enquête opgesteld naar aanleiding van de verbeterpunten die uit het oudertevredenheidsonderzoek van 2012 naar voren kwamen want we willen doorgaan met het continu verbeteren van de school. 

Wie hier actief aan mee wil doen is van harte uitgenodigd om zich te kandideren voor de MR! Er is dit schooljaar namelijk één zetel vrijgekomen.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de MR, dan kunt zich voor 9 oktober 2015 per mail opgeven bij Reino Petrona. Als er meer dan 2 kandidaten zijn dan worden er verkiezingen georganiseerd op de algemene ledenvergadering van 15 oktober 2015.

Indien u meer wilt weten over de MR dan kunt u contact opnemen met mij.

 

Reino Petrona (voorzitter): rnpetrona@hotmail.com