Home » Nieuwsbrief » Onjuiste berichtgeving Parool

Onjuiste berichtgeving Parool

Beste Ouder(s) en/of Verzorger(s)

N.a.v. het artikel op de website en in de papieren versie van het Parool van 24-05-2016 kan ik u melden dat onze school op 22 maart jl. door de inspectie weer als voldoende is beoordeeld.

We hebben op 12 april hier een informatieavond over gehouden om u te informeren.

Het Parool heeft op mijn verzoek en na overleg met de inspectie alle namen van de genoemde scholen uit het online artikel verwijderd, omdat duidelijk werd dat de actualisering op de inspectie site enige tijd in beslag neemt en daardoor dus niet meer het reële beeld geeft. De PvdA heeft haar uitspraken op dit beeld gebaseerd.

Gisteren hebben we de inspectie benaderd om zo snel mogelijk het juiste rapport op hun site te zetten!

Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Richard Schuiling.