Home » Nieuwsbrief » Op 12 april is een ouderavond gepland, waarbij we de ouders willen informeren over het inspectiebezoek van 22 maart 2016.

Op 12 april is een ouderavond gepland, waarbij we de ouders willen informeren over het inspectiebezoek van 22 maart 2016.

De uitkomst was ……Positief! We hebben het basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs!

Graag willen we u informeren over de inhoud van het bezoek en onze verdere verbeterplannen.

ouderavond 2015

De avond start om 19.30u. tot 21.00u.

We nodigen u van harte uit!