Home » Nieuwsbrief » Schooltijden groepen 1/2

Schooltijden groepen 1/2

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zal de start van de schooldag bij de groepen 1/2 veranderen. In deze brief leest u wat deze veranderingen zijn en wat er ten gevolge daarvan van u wordt verwacht.

  • Om 8.20 gaat de deur van de school open en kunt u uw kind in de klas brengen. Voor mededelingen kunt u op dat moment terecht bij de leerkracht.
  • Om 8.30 uur gaat de deur van de klas dicht. De leerkracht noteert op dat moment de kinderen die (nog niet) aanwezig zijn. Kinderen die na 8.30 uur de klas in komen worden als “te laat” geregistreerd. Dit is tevens het moment dat de lesdag start.
  • Van 8.30-8.40 uur is er in elke groep de mogelijkheid om met uw kind een boekje te lezen.

Leerdoelen:

  1. Het bevorderen van de taalontwikkeling van de kinderen.
  2. Het bevorderen van het leesplezier van de kinderen.

Daarnaast wijzen wij erop dat hierdoor de betrokkenheid van de ouders bij de gang van zaken op school, in het bijzonder in de kleutergroepen, wordt verhoogd.

  • Sommige kinderen worden door de opvang gebracht. We zullen deze kinderen vragen om aan te sluiten bij andere ouders/verzorgers die aan het voorlezen zijn. U mag deze kinderen natuurlijk ook zelf uitnodigen!
  • Om verdere rust te creëren in de (volle) klassen willen wij u vragen om de kinderwagens (met toezicht) buiten de klas neer te zetten.
  • Broertjes en zusjes zijn natuurlijk welkom in de klas! Wel is het belangrijk dat zij uit de speelhoeken blijven.
  • Als laatste willen wij benadrukken dat deze eerste 10 minuten van de dag ook echt als lestijd aangemerkt worden. Dit houdt in dat wij van u verwachten dat u zich met de kinderen bezighoudt. De leerkracht is er op dat moment voor de kinderen. Mochten er toch nog zaken zijn die u als ouder met de leerkracht wilt bespreken, dan maakt u een afspraak (bijvoorbeeld na schooltijd).

Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten van de groepen 1/ 2