Home » Nieuwsbrief » Sinterklaasfeest een inclusief feest (uitnodiging)

Sinterklaasfeest een inclusief feest (uitnodiging)

Op maandag 3 oktober 2016 is er om 19.30u. een bijeenkomst bij op school over ons Sinterklaasfeest.

De MR /School heeft u al eerder geïnformeerd over het besluit dat is genomen over het vieren van het Sinterklaas feest.

We zullen op BS Het Gein het Sinterklaasfeest in het vervolg zonder de karakteristieke kenmerken van Zwarte Piet vieren. Verder zal er aan het feest niets veranderen.

De school heeft een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit de directie, ouders en leerkrachten. De werkgroep heeft deze avond georganiseerd.

Het doel van deze avond:

-U informeren over onze pieten en hoe we dit jaar ons Sinterklaas verhaal zullen opbouwen.

-Jerry Afriyie die verbonden is aan de Stichting Nederland Wordt Beter, zal op deze avond spreken over lessen die een zwarte Piet in een historisch context zet en die we als school zouden kunnen gebruiken in onze bovenbouw.

http://nederlandwordtbeter.nl/organisatie-projecten/educatie/de-geschiedenis-van-sint-en-piet/introductie/

We hopen u op deze avond te mogen ontmoeten.

Namens de werkgroep Sint,

Richard