Home » Nieuwsbrief » Van de feestcommissie

Van de feestcommissie

bedankt

Alle hulpouders bedankt voor het bezetten van de kramen en attracties. Ook mensen die last minute ingesprongen zijn.

Zonder jullie hulp was het niet gelukt het eindfeest te laten slagen.

Wij hopen volgend jaar ook op jullie hulp te kunnen rekenen. En uiteraard zijn ook de ouders welkom die dit jaar niet geholpen hebben, want zonder hulpouders zal het feest volgend jaar niet doorgaan.

De feestcommissie