Home » Nieuwsbrief » Van de feestcommissie

Van de feestcommissie

Het is al weer even geleden dat het eindfeest plaats heeft gevonden. In de laatste nieuwsbrief hebben wij een evaluatieformulier toegevoegd voor uw op- en aanmerkingen. Mocht u deze nog niet door hebben gegeven dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Dit kan ook via emailadres:

feestcommissiehetgein@hetgein.nl