Home » Nieuwsbrief » Verslag werkgroep “Sint”

Verslag werkgroep “Sint”

Op maandagavond 30 mei hebben wij de eerste vergadering gehad met de leden van onze werkgroep. De werkgroep bestaat uit leerkrachten, ouders, OV, MR, biebcommissie en directie. Tijdens deze vergadering hebben we ons in 4 groepen verdeeld om informatie te verzamelen over dit onderwerp. In de volgende vergadering willen we met concreet materiaal en ideeën de andere leden nader informeren over onze bevindingen.

De groepen zijn:

  • Storyline
  • Boeken en liedjes
  • Intocht en uiterlijk Piet
  • Versiering van de school

We zullen u na elke vergadering op de hoogte houden d.m.v. een kort verslag in de nieuwsbrief van de school.

Met vriendelijke groeten

De werkgroep “Sint”