Home » Nieuwsbrief » Wat als….

Wat als….

Er een school was waar een atelier het hart van de school is en kunst en cultuur een grote plaats innemen? Waar kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken, ontdekken en experimenteren, natuurlijk zonder het belang van vakken als rekenen en taal uit het oog te verliezen?

Een groep kunstenaars en docenten is bezig zo’n school te stichten in Amsterdam. En we zijn erg benieuwd wat ouders daarvan zouden vinden.

Kijk en reageer op https://www.facebook.com/Basisschool.De.Vrijplaats of https://devrijplaats.wordpress.com/

Ank Bredewold ( Ik was leerkracht beeldende vorming en cultuur coördinator op het Gein)