Home » Nieuwsbrief » Weet u dat u allemaal lid bent van de oudervereniging?

Weet u dat u allemaal lid bent van de oudervereniging?

Weet u dat de oudervereniging essentieel is voor:

  • De organisatie van de feesten die wij op school hebben
  • Het onderhouden van de schoolbibliotheek en het uitlenen van boeken aan de kinderen
  • Het groenbeheer rondom de school en schoolpleinen
  • Preventie van luizenuitbraken
  • Onderhoud en inrichting van klaslokalen
  • Het organiseren van sportevenementen voor de kinderen
  • Financiering van schoolreisjes en schoolkampen
  • … en nog veel meer

Weet u … dat deze activiteiten in goede banen worden geleid door middel van commissies?
Weet u … dat deze commissies continu op de achtergrond actief zijn?
Weet u … dat de woordvoerders van de commissies zeer betrokken ouders zijn?
Weet u … dat mede door de inzet van de commissies de activiteiten georganiseerd konden worden?
Weet u … dat uw inzet – wanneer daar om gevraagd wordt – ontzettend wordt gewaardeerd?
Weet u … dat deze activiteiten belangrijk en vooral leuk zijn voor de kinderen?
Weet u … dat het daarom alleen al belangrijk is dat deze activiteiten kunnen worden voorgezet?
Weet u … dat daarvoor een blijvende inzet van uw kant gewenst is?

Wellicht heeft u al het een en ander voor de oudervereniging gedaan, of heeft u zich al ingezet toen een beroep op u werd gedaan. En dat wordt enorm gewaardeerd. Maar dit jaar doen wij een extra beroep op u. Dit jaar vragen wij iets meer dan vorige jaren. En waarom?

!!!  DE OUDERVERENIGING HEEFT JULLIE NODIG !!!

· Nieuwe woordvoerders voor commissies moeten worden ingewerkt

Na de komende algemene ledenvergadering op 9 oktober 2014 gaan veel woordvoerders van commissies “hun laatste jaar in”. Dat betekent dat zij  dit jaar willen gebruiken om al hun kennis en ervaring over te dragen aan de volgende generatie woordvoerders. Het betekent ook dat hierdoor een groter beroep op u zal worden gedaan.

· Een secretaris en voorzitter moeten worden gekozen

Op de komende algemene ledenvergadering moeten een secretaris en een nieuwe voorzitter worden gekozen omdat er op dit moment nog steeds een onvervulde vacature voor is. Een nieuwe voorzitter moet worden gekozen omdat iemand ten hoogste drie jaar voorzitter mag zijn.

Het zijn belangrijke zaken voor de oudervereniging en u zelf. Houdt daarom de avond van 9 oktober vrij om de vergadering algemene ledenvergadering bij te kunnen wonen.

Wellicht tot 9 oktober

 

Met vriendelijke groeten,

Peter Mestrum

Voorzitter oudervereniging

M.: 06 -2835 6135