Home » Nieuwsbrief » Wijziging in beleid groepen 1/2

Wijziging in beleid groepen 1/2

Beste ouders/ verzorgers,                                                                                                        18-12-2015, A’dam.

In de nieuwsbrief d.d. 28-08-2015 stond vermeld dat de schooldag van de groepen 1/2 ging veranderen. Van 8.30-8.40 uur was er in elke groep de mogelijkheid om met uw kind een boekje te lezen. De leerdoelen waren:

  1. Het bevorderen van de taalontwikkeling van de kinderen.
  2. Het bevorderen van het leesplezier van de kinderen.

Daarnaast wezen wij erop dat hierdoor de betrokkenheid van de ouders bij de gang van zaken op school, in het bijzonder in de kleutergroepen, zou worden verhoogd.

N.a.v. de evaluatie, met de leerkrachten van de groepen 1 / 2 en de directie, is het besluit genomen om met het bovenstaande te gaan stoppen. We moeten toegeven dat bovengenoemde leerdoelen slechts gedeeltelijk haalbaar blijken te zijn en de effectieve leertijd vanaf 8.30 uur niet voldoende wordt benut.

Wij kregen ook al van meerdere ouders het geluid te horen dat het soms best druk in de klas was, dat kinderen die alleen in de klas komen niet altijd een boekje gingen lezen. Zelf zien wij, de directie én leerkrachten, dat ouders regelmatig na 8.30 uur nog binnenkomen.

Met ingang van 04-01-2016 wordt het volgende van u verwacht:

◾Om 8.20 uur gaat de deur van de school open en kunt u uw kind in de klas brengen. U gaat een boekje lezen met uw kind. Voor mededelingen kunt u op dat moment terecht bij de leerkracht. Mochten er toch nog zaken zijn die u als ouder met de leerkracht wilt bespreken, dan maakt u een afspraak (na schooltijd).

◾Om 8.30 uur gaat de deur van de klas dicht. De leerkracht noteert op dat moment de kinderen die (nog niet) aanwezig zijn. Kinderen die na 8.30 uur de klas in komen worden als “te laat” geregistreerd. Dit is tevens het moment dat de lesdag start.

Bedankt voor uw medewerking.

Hele fijne feestdagen en een gelukkig 2016.

We zien elkaar weer op maandag 4 januari.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de leerkrachten van de groepen 1/ 2,

Tony Janssen

Adjunct-directeur